Wystawa „Między symbolem a metaforą”

Wystawa „Między symbolem a metaforą” jest drugą prezentacją cyklu Sztuka Płocka, której celem jest udostępnienie szerokiemu odbiorcy zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

 Tym razem Muzeum Mazowieckie prezentuje 36 obrazów i grafik wybranych pod kątem obecności „symbolu metaforycznego”. Kilka z nich, ostatni raz były udostępniane w latach 70-tych.

Sztuka symboliczna lub symbolistyczna istniała w każdej epoce i w każdej epoce miała inne znaczenie. Symbolizm nie jest stylem, posługuje się jednakże różnorodnymi środkami stylistycznymi, dopasowując je za każdym razem do treści, jakie chce wypowiedzieć dążąc w sztuce do wyrażenia wiecznych, ogólnoludzkich problemów psychologicznych, treści metafizycznych, dostępnych jedynie poznaniu intuicyjnemu i emocjonalnemu.

Tak więc formalnie rzecz ujmując mamy do czynienia ze sztuką, której nie sposób jasno zdefiniować. Symboliczna orientację można określić, ale obraz symbolistyczny pozostaje zagadkowy i nierozwiązywalny. Obrazy i grafiki na obecnej wystawie są artystyczną odpowiedzią na pragnienia, marzenia, lęki oraz inne odczucia jakim ulegli autorzy i mamy nadzieję, że podobnie jak kurator wystawy Szymon Zaremba, uznają państwo, że we wszystkich prezentowanych pracach plastyczna fantazja dorównuje sile obrazowania.

Na uwagę zasługuje udział na wystawie prac:

Wiesławy Kwiatkowskiej (artystki zmarłej w Warszawie 14 IV 2011, w zbiorach Muzeum Mazowieckiego znajduje się 56 obrazów jej autorstwa, miała 5 wystaw indywidualnych w Muzeum Mazowieckim w Płocku (1978, 1984, 1990, 1994, 2008) oraz 4 wystawy indywidualne w Muzeum Diecezjalnym w Płocku (1996, 1998, 2000, 2001), 25 lutego 1999 r. Biskup Płocki Zygmunt Kamiński w uznaniu jej wybitnych zasług w pomnażaniu dorobku duchowego i materialnego diecezji płockiej odznaczył ją Wielkim Orderem Świętego Zygmunta (6 prac na obecnej wystawie),

Janusza Lewandowskiego, laureata ósmej edycji Nagrody im. Władysława Hasiora, której wręczenie odbyło się 9 XII 2011 w siedzibie Muzeum Mazowieckiego przy ul. Tumskiej 8 (5 prac na obecnej wystawie),

Tadeusza Zaremby byłego pracownika i wieloletniego dyrektora Muzeum Mazowieckiego (3 prace na obecnej wystawie).

Obraz ilustrujący temat wystawy – Karol Homolacs, Z jakiejś bajki, olej/płótno, 120 x 160 cm, 1912,

Homolacs Karol (25.I.1874 – 2.II.1965)
Urodzony w Balicach k. Krakowa, zmarł w Krakowie.
Potomek węgierskich właścicieli Zakopanego.
Malarz, grafik, teoretyk sztuki, pedagog.
1892-1893 studia w École Centrale w Paryżu.
1893-1896 studia na Wydziale Inżynierii Politechniki we Lwowie.
1897 studia Politechnice w Wiedniu.
1898-1899 studia artystyczne w szkole Streblova w Wiedniu.
1900-1904 studia w Académie Julian w Paryżu.
1904-1906 studia w Académie Colarossi w Paryżu oraz szkole S. Hollósy’ego w Monachium.
Opublikował wiele książek i artykułów dotyczących problemów sztuki stosowanej, ornamentu, estetyki książki oraz metodyki nauczania. Projektował kilimy, wyroby metalowe, meble, oprawy książek, ozdobne adresy, ekslibrysy, okładki, patrony do malarstwa ściennego.
W jego obrazach i ilustracjach do 1914 r. przeważają tematy symboliczno-fantastyczne, ale równocześnie widoczny jest wpływ niemieckiego ekspresjonizmu. Po 1918 r. tworzył niewiele; malował pejzaże, ale jedynie w okresach wakacyjnych.
W 1938 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność artystyczną.

Absolwent studiów artystycznych w Paryżu, Wiedniu i Monachium:
Karol Homolacs (1 praca)

Absolwenci ASP w Warszawie:
Włodzimierz Dawidowicz (1 praca),
Agnieszka Kozłowska Sonik (3 prace)
Wiesława Kwiatkowska (6 prac)
Janusz Lewandowski (5 prac)
Mieczysław Majewski (1 praca)
Czesław Podgórski (1praca)

Absolwenci ASP w Krakowie:
Janusz Karwacki (1 praca)
Zbysław Marek Maciejewski (4 prace)

Absolwenci Wydziału Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu:
Krystyna Szalewska (6 prac)
Tadeusz Zaremba (3 prace)

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły sztuk Plastycznych w Gdańsku:
Ryszard Stryjec (1 praca)

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie:
Piotr Kondrad (3 prace)

Muzeum Mazowieckie w Płocku
Galeria Muzeum Mazowieckiego NoveKino Przedwiośnie ul. Tumska 5a
Wystawa czasowa od 23 marca do 27 maja 2012. W czwartki wstęp wolny.
Wernisaż 23 marca o godz. 17.00

Źródło: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Skomentuj

comments