Płocki program „JASNO I BEZPIECZNIE”

Płocki program poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego „JASNO I BEZPIECZNIE” opracowany i realizowany od początku roku na terenie Płocka przez Miejski Zarząd Dróg jest pozytywnie oceniany przez ekspertów i samorządowców z województwa mazowieckiego.

 Coraz większe zainteresowanie zarządców dróg z Mazowsza zdobywa działający w Płocku system preselekcyjnego ważenia pojazdów.

W środę 11 lipca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Krzysztofa Strzałkowskiego i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. Insp. Rafała Bratkowskiego odbyło się spotkanie policjantów, inspektorów ITD i samorządowców z Mazowsza, podczas którego zostały omówione wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z wprowadzeniem na drogach krajowych systemu elektronicznego poboru opłat. Podczas spotkania funkcjonariusze Policji przedstawili wyniki analiz zdarzeń drogowych na drogach garnizonu mazowieckiego i stołecznego. Istotnym punktem spotkania była kwestia kontroli ruchu tranzytowego i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t, a także problemy samorządowców związane z doświetlaniem miejsc niebezpiecznych na drogach. Doświadczenia Płocka w tych dziedzinach zostały zaprezentowane i omówione w oparciu o działania realizowane w ramach programu JASNO i BEZPIECZNIE. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy spotkania zapoznali się także z efektami i możliwościami funkcjonującego w Płocku od grudnia systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów zlokalizowanego na ul. Wyszogrodzkiej (droga krajowa nr 62) z którego korzysta Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, MZD i inne służby.

Do podobnego spotkania dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego doszło środę 4 lipca w płockiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W spotkaniu, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządów i administracji terenowej, Policji, zarządców dróg powiatów gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, którzy pozytywnie odnieśli się do działań MZD realizowanych na terenie Płocka w ramach programu JASNO I BEZPIECZNIE. Efektem tego spotkania było opracowanie planu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie województwa Mazowieckiego.

Program JASNO I BEZPIECZNIE zdobył także pozytywne recenzje podczas I Krajowej Debaty „Pieszy – niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. W efekcie przygotowana przez MZD prezentacja trafiła do wszystkich komendantów powiatowych Policji na Mazowszu jako przykład realnej współpracy zarządcy drogi i Policji w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przypominamy, że Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podczas majowego posiedzenia przyjęła uchwałę, zobowiązująca mazowieckich zarządców dróg i samorządy do przygotowania do połowy sierpnia programów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego na swoim terenie. Gmina-Miasto Płock jako pierwsza opracowała już w styczniu 2012 r. program poprawy BRD “JASNO I BEZPIECZNIE”, który jest konsekwentnie realizowany na terenie miasta.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg

Skomentuj

comments