Inwestycje oświetleniowe MZD

Miejski Zarząd Dróg informuje, że 5 listopada rozpoczną się prace budowlane związane z wykonaniem aktywnego oznakowania i doświetleniem przejść dla pieszych w Płocku.

 Do końca listopada poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie podniesiony na 11 przejściach dla pieszych. To inwestycja związana z realizacją tegorocznego programu MZD „Jasno i Bezpiecznie”.

Modernizacja przejść dla pieszych dotyczy jedenastu miejsc zlokalizowanych przy ulicach:

Kobylińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej.
Dobrzyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kredytową.
Dobrzyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Maszewską/Traktową.
Dobrzyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Zglenickiego.
Bielskiej w rejonie parkingu przy Starostwie Powiatowym.
Przemysłowej w rejonie Galerii Mosty – przejście dwuetapowe.
Dworcowej w rejonie skrzyżowania z ul. Lasockiego – 2 przejścia.
Dobrzykowskiej w rejonie pętli autobusowej Tokary.
Plac Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zacisze – przejście dwuetapowe.
Kolegialnej pomiędzy ul. Misjonarską i Gradowskiego.
Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego.

W pierwszej kolejności prace rozpoczną się w al. Kobylińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej, a następnie do końca miesiąca będą sukcesywnie realizowane w pobliżu pozostałych przejść dla pieszych.

Realizacja inwestycji będzie polegać na montażu nad wskazanymi przejściami dla pieszych jednostronnie lub obustronnie prześwietlanego kasetonu D6, wyposażonego w oprawę doświetlającą przejście (ze źródłem metalohalogenkowym o mocy 250 W) oraz ostrzegawcze pulsatory diodowe LED dla każdego kierunku ruchu – z zasilaniem buforowym (umożliwiającym ich całodobowe funkcjonowanie), umieszczonego na maszcie wysięgnikowym rurowym, z fundamentem betonowym, zasilanego elektroenergetycznym przyłączem kablowym 0,4 kV.

Kasetony prześwietlane ze znakiem D6 będą zasilane elektroenergetycznymi przyłączami kablowymi niskiego napięcia z istniejących obwodów miejskiej sieci oświetleniowej. Podświetlenie tarczy znaków oraz oprawa doświetlająca przejście będą funkcjonować w okresie po zmierzchu – w momencie uruchomienia sieci oświetlenia ulicznego (zasilanie 230 V). Natomiast ostrzegawcze pulsatory diodowe LED fi 200 mm, będą funkcjonować całodobowo (zasilanie 12 VDC). Obudowa znaku o wymiarach 900×900 mm, wykonana będzie z profili aluminiowych malowanych lakierem poliestrowym proszkowym, na kolor szary naturalny. Obudowy będą strugoszczelne i bryzgoszczelne według wymogów określonych dla stopnia ochrony IP55. Lico znaku będzie wykonane z poliwęglanu posiadającego dużą odporność mechaniczną na uderzenia oraz promieniowanie UV. Treść znaku będzie wyklejona folią translucentną kolorową.

Termin realizacji całości inwestycji to 30.11.2012 r. Wykonawcą zadania jest firma Alpine-Energie Polska sp. z o.o. ze Świdnicy. Koszt inwestycji to 261.142,17 zł brutto.

Informujemy także, że zakończyła się inwestycja związana z budową oświetlenia drogowego na osiedlu Międzytorze i Winiary na ulicach: Banacha, Jabłczyńskiej, Kamińskiej, Garleja. Koszt tej energetycznej inwestycji MZD to 174,149 zł brutto. W przypadku oświetlenia ul. Banacha (osiedle Międzytorze) zbudowano nowe oświetlenie zasilane kablowo. Jest to łącznie 15 latarni ulicznych na słupach aluminiowych z 15 punktami świetlnymi. Na slupach zamontowano oprawy oświetleniowe przystosowane do sodowych źródeł światła o mocy 150W (2 komplety) i 100W (13 kompletów). Koszt inwestycji to 107.963 zł brutto.

Zakończona budowa oświetlenia ulic Kamińskiej, Jabłczyńskiej i Garleja (osiedle Winiary) to w sumie 10 słupów aluminiowych oraz opraw oświetleniowych sodowych, ulicznych o mocy 100W (1 komplet) oraz parkowych opraw oświetleniowych przystosowanych do sodowych źródeł światła o mocy 70W.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments