Remont ul. Kutnowskiej zakończony

kutnowskaZakończyła się modernizacja ulicy Kutnowskiej w ciągu drogi krajowej DK60 na osiedlu Góry. Powstały chodnik, droga rowerowa oraz nowa, wzmocniona nawierzchnia jezdni.


Remont ulicy Kutnowskiej dotyczył odcinka około 700 mb od ulicy Gajowej w stronę ronda na skrzyżowaniu z Trasą Popiełuszki. Drogowcy przebudowali drogę na osiedlu Góry oraz wzmocnili jezdnię przed koleinowaniem specjalnymi siatkami.

W pasie drogowym ul. Kutnowskiej wybudowano od podstaw chodnik z kostki betonowej dla pieszych i drogę dla rowerzystów o nawierzchni asfaltowej. Separacja ruchu pojazdów i niechronionych uczestników ruchu drogowego w istotny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w tej części miasta. Do tej pory piesi i rowerzyści mieli do dyspozycji jedynie pobocze.

W rejonie zmodernizowanej ulicy zmieniono stałą organizację ruchu. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome w technologii grubowarstwowej oraz doświetlono przejście dla pieszych w rejonie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej.

W imieniu Gminy-Miasta Płock remont zrealizował Miejski Zarząd Dróg. Wykonawcą prac drogowych na ulicy Kutnowskiej była firma „DARBUD Dariusz Jarzyński” z Białej k/Płocka. Remont był dofinansowany ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.853.100 zł. Całkowity koszt modernizacji ul. Kutnowskiej i Szpitalnej w ramach wspólnego zadania inwestycyjnego to 3.612.239,35zł brutto.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments