Pierwsza sesja Rady Miasta

d838be588f1ec90f13068fcbac8847ffNa pierwszej sesji radni złożyli ślubowanie i wybrali prezydium. Ślubowanie złożył też Andrzej Nowakowski, który w pierwszej turze został ponownie wybrany prezydentem Płocka.


Jednogłośnie na przewodniczącego radni wybrali Artura Jaroszewskiego z Platformy Obywatelskiej, który tę funkcję pełnił w poprzedniej kadencji, a jeszcze wcześniej był wiceprzewodniczącym (w sumie jest to jego trzecia kadencja w radzie miasta).

Radni z Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali, aby w prezydium byli tylko dwaj wiceprzewodniczący, jednak większość radnych była za tym, aby tak jak dotychczas, było trzech wiceprzewodniczących. Zostali nimi: Tomasz Korga (PiS) i Wojciech Hetkowski (SLD), którzy tę funkcję pełnili w poprzedniej kadencji oraz Małgorzata Struzik (PSL). Nie zmienił się też sekretarz rady, którym ponownie został wybrany Tomasz Maliszewski (PO).

Prezydent Andrzej Nowakowski, po złożeniu ślubowania, krótko podsumował swoją poprzednią kadencję i przedstawił najważniejsze plany na najbliższe lata. – Zakończona kadencja zmieniła miasto. Płocczanom daliśmy tereny do rekreacji, ścieżki rowerowe, siłownie pod chmurką. Daliśmy czas, który kierowcy zaoszczędzają sprawniej poruszając się po przebudowanych drogach i wygodę, budując bezpłatne miejsca parkingowe – mówił prezydent, który wspomniał też m.in. o wybudowaniu wiaduktu, pierwszego odcinka obwodnicy, przedszkolach, obiektach sportowych, inwestycjach w oświacie.

19b44e0c8ef04bc606c59a0a26169023

Prezydent zapowiedział kontynuację przyjętego programu i realizację kolejnych inwestycji. – Przed czterema laty mówiłem o dekadzie dla Płocka, czas więc te zmiany kontynuować. Nadal na modernizację czekają stare przedszkola. Seniorzy – czekają na swoją placówkę, czyli Dom Seniora. Różne fragmenty Płocka – na modernizację kolejnych dróg osiedlowych, rowerzyści – na kolejne kilometry dróg i magistrali rowerowych, a także system roweru miejskiego. Szpital miejski – na rozbudowę. Nabrzeże wiślane – na modernizację, Sobótka – na zagospodarowanie, a ogród zoologiczny – na nowe akwaria – wyliczał konkretne przedsięwzięcia prezydent.

Podkreślał też w swojej wypowiedzi, że dotychczasowe osiągnięcia są rezultatem dobrej współpracy samorządu i mieszkańców. – Największym sukcesem minionej kadencji była współpraca na rzecz miasta. Zmieniliśmy Płock przez te ostatnie cztery lata, ale kapitałem i siłą napędową zmian były nie tylko pieniądze z budżetu miasta. Kapitałem tego miasta są ludzie – mówił prezydent Nowakowski.

Radni ustosunkowali się także do informacji o kupowaniu głosów w wyborach samorządowych. Radna Wioletta Kulpa złożyła wniosek, aby każdy z radnych publicznie oświadczył czy uzyskał swój mandat dzięki zaufaniu płocczan czy w wyniku kupowania głosów. Wszyscy radni, po kolei odczytali następujące oświadczenie: „Ja, radny … oświadczam, że uzyskałem mandat radnego Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan”.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments