Płockie drogi 7.09

Płocki raport drogowy: 7 września 2015r.


Ulice zamknięte dla ruchu: Dobrzykowska, odcinek ul. Kazimierza Wielkiego, 1 Maja oraz Dobrzyńska.

Obowiązują objazdy także dla autobusów komunikacji miejskiej obsługujących szpital na Winiarach, osiedla Radziwie i Tokary (linie 2 i 21).


Dziś w godzinach wieczornych planowane jest otwarcie dla ruchu ul. Dobrzyńskiej na odcinku od ronda Grabskich do ronda „Liścia” Bronarskiego. Obecnie trwają prace porządkowe i na poboczach.

Bieżące naprawy dróg i chodników będą dziś prowadzone na ulicach:

– CHOPINA – naprawa chodnika.

 

ul. Kwiatka
Informujemy, że ul. Kwiatka i skrzyżowania ulic Kolegialna – 1 Maja – Pl. Obrońców Warszawy są otwarte dla ruchu. Ulica 1 Maja nadal pozostaje zamknięta dla ruchu na remontowanych odcinkach. Ze względów technologicznych nowe oznakowanie poziome zostanie wykonane dopiero pod koniec września. Do tego czasu na ul. Kwiatka będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h.

W związku z powyższym od 1 września 2015 r. (wtorek) autobusy linii dziennych (0, 2, 4, 7, 8, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 33) od pierwszych kursów porannych kursują stałymi trasami ulicami Kwiatka i Kolegialną. Uwaga! W związku z pracami remontowymi przystanek Kwiatka został tymczasowo przeniesiony ok. 50 m dalej w kierunku ul. Tumskiej (bliżej Muzeum Żydów Mazowieckich).

Prace na ulicy 1 Maja na remontowanych odcinkach od Sienkiewicza do Kolegialnej i od Królewieckiej do Jachowicza postępują zgodnie z harmonogramem robót.

Utrudnienia od 17 sierpnia 2015 r.

ul. Dobrzykowska
Od poniedziałku 17 sierpnia ul. Dobrzykowska zamknięta dla ruchu na odcinku od ronda 19 pp Odsieczy Lwowa do ogródków działkowych. Przez 6 tygodni będą trwały prace związane z remontem nawierzchni jezdni. Po zakończeniu tego etapu prac przez kolejne 6 tygodni zamknięty będzie drugi odcinek – od ogródków działkowych do pierwszych zabudowań Radziwia. Remont ten będzie kosztować 2,6 mln zł. Połowa z tych pieniędzy pochodzi z rezerwy ogólnej ministra infrastruktury. Po zakończeniu prac nowa będzie nie tylko nawierzchnia. Powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa, powstanie kanalizacja deszczowa i nowe zatoki autobusowe.

ul. Grabówka
Od wtorku 18 sierpnia przez miesiąc utrudnienia w ruchu wystąpią również na ul. Grabówka na odcinku około 70m  w okolicach skrzyżowania z ul. Ks Niedzielaka. Będziemy budować tam przepust pod drogą. Ruch zostanie przełożony na drogę tymczasową o szer. 6 m z płyt, po południowej stronie Grabówki, na całym odcinku drogi tymczasowej będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do 20 km na godz.

Utrudnienia od 7 sierpnia 2015 r.

ul. 1 Maja – zamknięta dla ruchu
W piątek 7 sierpnia Wodociągi Płockie zamknęły dla ruchu dwa odcinki ul. 1 Maja – między ul. Kolegialną i Sienkiewicza oraz między al. Jachowicza i Królewiecką. Wodociągi poprowadzą rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, zaś po zakończeniu tych prac – przebudują ulicę, wykonując prawo- i lewoskręty. Nastąpnie przeniosą się na kolejne odcinki 1 Maja.

Utrudnienia od 3 sierpnia 2015 r.

ul. Dobrzyńska – objazdy, zamknięcia dla ruchu
W poniedziałek 3 sierpnia nastąpiło całkowite zamknięcie dla ruchu ul. DOBRZYŃSKIEJ na odcinku między rondem Grabskich, a rondem Bronarskiego. Przejazdu nie będzie przez dwa miesiące. W tym czasie drogowcy wymienią nawierzchnię, chodniki, zbudują ścieżkę rowerową i nowe oświetlenie. Objazd ullicami: Kobylińskiego – Dobrzyńska – Kazimierza Wielkiego – Parowa – Szpitalna / Medyczna lub Łukasiewicza – Zglenickiego – Dobrzyńska.

Cały kontrakt obejmuje przebudowę ul. Dobrzyńskiej od ronda Grabskich do granicy miasta wraz z budową rond na skrzyżowaniu z ul. Traktową oraz Zglenickiego. A także budowę ul. Traktowej wraz z rondem na jej skrzyżowaniu z ul. Szpitalną.

ul. Kazimierza Wielkiego
W poniedziałek 17 sierpnia zamknięty został kolejny odcinek ul. Kazimierza Wielkiego między skrzyżowaniem z ul. Topolową, a ul. Dobrzyńską. Skrzyżowania te pozostaną przejezdne. Od poniedziałku 6 lipca wykonawca robót związanych z przebudową ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku prowadzi prace na II etapie tego zadania na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do skrzyżowania z ul. Okrzei. Prace rozpoczęły się od wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, frezowania nawierzchni asfaltowej i prac rozbiórkowych, następnie zostanie wybudowana infrastruktura podziemna i przebudowana ulica wraz z budową zjazdów i chodników bez ścieżki rowerowej. Zgodnie z harmonogramem robót prace na tym odcinku potrwają około 2 miesiące i zakończa się na początku września 2015 r.

Fotoradar Straży Miejskiej

Straż Miejska poinformowała, że fotoradar w dniu 7 września stanie na ulicach:

– KOCHANOWSKIEGO
– SŁONECZNA
– HARCERSKA 

Skomentuj

comments