Płockie drogi 5.10

Płocki raport drogowy: 5 października 2015r.


Ulice zamknięte dla ruchu: Dobrzykowska (uwaga, zmiana czasowej organizacji ruchu), odcinek ul. Kazimierza Wielkiego, 1 Maja oraz Dobrzyńska na odcinku od ronda “Liścia” Bronarskiego do Zglenickiego.

Obowiązują objazdy także dla autobusów komunikacji miejskiej obsługujących szpital na Winiarach, osiedla Radziwie i Tokary (linie 2 i 21).


Bieżące naprawy dróg i chodników będą dziś prowadzone na ulicach:

– PIŁSUDSKIEGO – naprawa chodnika.


ul. 1 Maja – Ul. Sienkiewicza

Uwaga! W poniedziałek 5 października o godz. 20 nastąpi zmiana organizacji ruchu na przebudowywanej ul. 1 Maja. Otwarte dla ruchu zostaną zamknięte obecnie dwa przebudowywane odcinki: od ul. Kolegialnej do ul. Sienkiewicza i od ul. Królewieckiej do al. Jachowicza. Obecnie na tych odcinkach trwają już intensywne roboty bitumiczne związane z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni.

Od poniedziałku 5 października od godz. 20 zamknięte dla ruchu zostaną dwa kolejne odcinki ul. 1 Maja: od ul. Kolegialnej do ul. Kościuszki i od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania ul. Królewieckiej i 3 Maja. Ulica Kościuszki i skrzyżowanie Królewiecka – 3 Maja – 1 Maja pozostaną przejezdne. W związku z wejściem inwestycji w drugi etap prac zmianie ulegnie czasowa organizacja ruchu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zmienionego, nowego oznakowania.

Zakończenie inwestycji w rejonie ul. 1 Maja związanej z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej i przebudową ulicy w zakresie prawo- i lewo- skrętów realizowanej przez Wodociągi Płockie w porozumieniu z MZD planowane jest do połowy grudnia 2015 r.

ul. Harcerska

Trwa przebudowa ul. Harcerskiej w Borowiczkach. W efekcie na skrzyżowaniu ul. Harcerskiej – Korczaka – Pocztowej powstanie rondo, a na ul. Harcerskiej nowe chodniki, droga rowerowa i oświetlenie. Obowiązuje czasowa organizacja ruchu i zwężenia jezdni. Ruch odbywa się wahadłowo z wykorzystaniem tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Inwestycję realizuje Miejski Zarząd Dróg. Umowny termin realizacji ze zgłoszeniem do odbioru to 29 stycznia 2016 r.

ul. Dobrzykowska

Od środy 23 września ul. Dobrzykowska zamknięta dla ruchu na odcinku od osiedla Radziwie do ogródków działkowych. Przez około 6 tygodni będą trwały prace związane z remontem nawierzchni jezdni na tym odcinku. Remont ul. Dobrzykowskiej kosztuje 2,6 mln zł. Połowa z tych pieniędzy pochodzi z rezerwy ogólnej ministra infrastruktury. W ramach zadania powstanie kanalizacja deszczowa i nowe zatoki autobusowe. Zakończenie inwestycji zaplanowano do 31 października.

 

ul. Kazimierza Wielkiego

W poniedziałek 17 sierpnia zamknięty został kolejny odcinek ul. Kazimierza Wielkiego między skrzyżowaniem z ul. Topolową, a ul. Dobrzyńską. Skrzyżowania te pozostaną przejezdne. Od poniedziałku 6 lipca wykonawca robót związanych z przebudową ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku prowadzi prace na II etapie tego zadania na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do skrzyżowania z ul. Okrzei. Prace rozpoczęły się od wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, frezowania nawierzchni asfaltowej i prac rozbiórkowych, następnie zostanie wybudowana infrastruktura podziemna i przebudowana ulica wraz z budową zjazdów i chodników bez ścieżki rowerowej. Zgodnie z harmonogramem robót prace na tym odcinku potrwają około 2 miesiące i zakończa się na początku września 2015 r.

Fotoradar Straży Miejskiej

Straż Miejska poinformowała, że fotoradar w dniu 5 października stanie na ulicach:

– MICKIEWICZA
– SŁONECZNA
– KOCHANOWSKIEGO

Skomentuj

comments