Spotkanie z Weteranami

Tradycyjnie już z okazji Dnia Weterana prezydent Andrzej Nowakowski spotkał się płockimi kombatantami.

W gościnnych progach zespołu Dzieci Płocka rozmawiano o tragicznych losach Polaków podczas II wojny światowej, a także o podejmowanych przez płockich weteranów działaniach edukacyjnych wśród kolejnych pokoleń płocczan i nowej inicjatywie upamiętnienia tych, którzy walczyli o wolną Polskę.
W swoim przemówieniu prezydent podkreślił, że dwie wrześniowe daty – 1 i 17 września 1939 roku, zdecydowały o losach wielu narodów, w wielu rejonach świata, w tym Polsce i pochłonęły miliony ofiar. – Aby wydarzenia i ludzie, którzy walczyli o Polskę pozostali w pamięci kolejnych pokoleń, na grobach kombatantów we wrześniu będą montowane tabliczki „Weteran wojny 1939 -1945”, a na cmentarzu komunalnym koło Krzyża Katyńskiego w 2017 roku powstanie skwer Pamięci Sybiraków i Pomordowanych na Wschodzie ze środków finansowych miasta Płocka – poinformował prezydent Nowakowski.

Prezydent poprosił też o uczczenie minutą ciszy tych kombatantów, którzy już odeszli. – Nie ma z nami i już nie będzie Marka Gajewskiego szefa Porozumienia Organizacji Kombatanckich, druha Wacława Milke więźnia obozu Mathausen – Gusen, Kazimierza Pięńkosa, Kazimierza Otapa, który zawieszał polską flagę w Berlinie, sanitariuszek z Powstania Warszawskiego – Anny Bąkowskiej i Hanny Zielińskiej, Leszka Mossakowskiego i Lesława Wojno z AK, Janiny Czylewicz Sybiraczki.

W ostatnim okresie odeszli Wacław Brynk, Jan Grala, Lucyna Kawałek, Józef Król, Tadeusz Marchwiany, Józef Popek, Kazimierz Serek ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Emil Rybak z AK Mazowsze, Jadwiga Jędrzejewska, Zygmunt Gilewski, Czesław Broniecki ze Związku Sybiraków, Mieczysława Jankowska, Karol Pietrzak ze Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Podczas spotkania Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wyróżnił odznaką za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów RP księdza Stefana Cegłowskiego – kapelana kombatantów, Krystynę Garstkę ze Związku Kombatantów RP i Grażynę Gołębiewską – konsultanta ds. pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Odznaki wręczyli płk Antoni Jelec, członek Zarządu Związku Kombatantów i prezydent Andrzej Nowakowski.

Związek wyróżnił też dyplomami za zasługi następujące osoby:  Elżbietę Chmurę – dyrektor Gimnazjum Nr 3, Katarzynę Góralską – dyrektor LO im. marszałka St. Małachowskiego, Ewę Woźniak – emerytowaną dyrektor SP nr 23 im. Armii Krajowej, Bogumiłę Zalewską-Opasińską – dyrektor SP w Dobrzykowie, Magdalenę Zombirt – dyrektor Gimnazjum PUL im. Emilii Plater, Tadeusza Ciastkowskiego – dyrektora SP nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Arnolda Densta – dyrektora Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku, druha Mariusza Fabiszewskiego – Komendanta Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku, Tadeusza Milke – dyrektora HZPIT Dzieci Płocka, Mirosława Piątka – dyrektora Zespołu Szkół nr 6 (LO i Gimnazjum im. Władysława Jagiełły), Ireneusza Szychowskiego – Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich.

Na zakończenie Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka im. Druha Wacława Milke zaprezentował dla uczestników spotkania suitę tańców opoczyńskich.

Skomentuj

comments