Jest oferta na budowę stadionu

W piątek 14 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 minął termin składania ofert na budowę nowego stadionu Wisły Płock. Wpłynęła tylko jedna propozycja od firmy MIRBUD S.A., która opiewa na kwotę 166 477 375,80 zł.

Postępowanie przetargowe na budowę stadionu rozpoczęło się we wrześniu 2018 r. Było dwuetapowe. W pierwszej fazie, zakończonej w grudniu ubiegłego roku, wykonawcy zgłaszali chęć udziału w postępowaniu. Zrobiły to cztery firmy. Ich wnioski zostały szczegółowo zweryfikowane. Komisja Przetargowa sprawdziła kompletność i poprawność zgłoszeń, złożonych oświadczeń, pełnomocnictw, a także Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia (JEDZ).
Do drugiego etapu postępowania w marcu br. zostały zakwalifikowane cztery firmy. Spośród nich na złożenie oferty zdecydowała się firma MIRBUD S.A.
Kolejnym krokiem w procesie budowy nowego stadionu będzie weryfikacja kompletności i poprawności złożonej oferty przez Urząd Miasta Płocka.

Skomentuj

comments