Regulamin

Regulamin ogólny konkursów portalu Wirtualny Płock

1. Organizatorem konkursów jest portal Wirtualny Płock.
2. W okresie trwania każdego konkursu należy odpowiedzieć poprawnie na pytania oraz podać swoje dane: imię i nazwisko, oraz adres e-mail lub telefon kontaktowy.
3. Komisja, w skład której będzie wchodzić dwóch przedstawicieli portalu, wylosuje po zakończeniu każdego konkursu zwycięzców (chyba, że forma rozstrzygnięcia konkursu będzie inaczej określona).
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową o wyniku konkursu oraz otrzymają hasło i inne informacje uprawniające do odbioru nagrody.
5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
7. Jedna osoba może wziąć udział w danym konkursie tylko jeden raz.
8. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kwestie związane z realizacją nagrody.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
10. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi na stronie organizatora.
11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) do celów informowania o zwycięzcy konkursu na stronie organizatora.