Nowe pracownie dla szkoły muzycznej

Prezydent Andrzej Nowakowski otworzył w czwartek nowe skrzydło Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku. Do dyspozycji uczniów i szkoły jest 6 nowych sal lekcyjnych, toaleta i 2 pomieszczenia gospodarcze.

 Dzięki porozumieniu zawartemu przez Gminę–Miasto Płock z Bankiem Zachodnim WBK Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Płocku otrzymała dziś nowe sale lekcyjne zlokalizowane w budynku banku. Wydział Inwestycji i Remontów przebudował II piętro budynku BZ WBK przy ul. Kolegialnej. Do dyspozycji uczniów i szkoły są nowoczesne i komfortowe pomieszczenia dydaktyczne.

Łączna powierzchnia użytkowa udostępniona Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Płocku to 236,7 m2. W sumie jest to sześć klimatyzowanych sal lekcyjnych, toaleta, ciąg komunikacyjny oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. Dzięki adaptacji budynku na potrzeby szkoły uczniowie i nauczyciele zyskują sale lekcyjne, w których będą mogły odbywać się zajęcia lekcyjne dla całych klas oraz pracownie na potrzeby zajęć indywidualnych.

Przebudowa drugiego pietra budynku banku na potrzeby szkoły poprawi sytuację związana z organizacją procesu dydaktycznego uczniów klas I-V. Koszt przebudowy sfinansowanej przez Gminę-Miasto Płock to 460 000 zł brutto. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tymbud z Płocka.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments