Graffiti przez duże G, na murach płockich budynków

Na murach niektórych budynków w Płocku, od kilku tygodni mieszkańcy mogą oglądać kolorowe graffiti.

 Autorzy graffiti, to laureaci konkursu, który został zorganizowany przez Fundację Odnowy Zabytków Płocka oraz Komendę Miejską Policji w Płocku.

„Nuta historii, powiew twórczej teraźniejszości przepisem młodzieży dla Płocka Przyszłości”. Taki tytuł ma projekt realizowany przez Fundację Odnowy Zabytków Płocka im. Bolesława Krzywoustego oraz Komendę Miejską Policji w Płocku. Projekt jest dofinansowany przez Fundacje „Fundusz Grantowy dla Płocka” i realizowany w ramach V edycji konkursu grantowego.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego a przez to zapobieganie przestępstwom niszczenia mienia – zwłaszcza niszczenia obiektów zabytkowych.

Pierwszym punktem w realizacji programu były warsztaty dla nauczycieli i wychowawców, podczas których przedstawiciel Policji zapoznał uczestników z odpowiedzialnością karną za niszczenie mienia, natomiast Pani Dorota Dądzik zapoznała nauczycieli i wychowawców z formami i metodami, które zastosować można podczas lekcji z zakresu ochrony zabytków. Podczas warsztatów ogłoszony został również konkurs dla młodzieży na projekt graffiti. Projekty, które wpłynęły na konkurs oceniła komisja, która wyłoniła laureatów.

Jedną z nagród była możliwość zrealizowania zwycięskich projektów na murach budynków. Dzięki przychylności Prezesa Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej, Pana Jana Rączkowskiego, zwycięskie graffiti mogły zostać umieszczone na budynkach należących do zasobów tejże Spółdzielni. Projekt, który zdobył III miejsce, dzięki uprzejmości właściciela jednego z płockich klubów mieszczących się na Starym Rynku, został namalowany na ścianie wewnątrz tego klubu, gdzie spotyka się płocka młodzież.

Cały projekt został zgłoszony przez Komendę Miejską Policji w Płocku, do międzynarodowego konkursu na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej. W eliminacjach, w Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej Policji, właśnie ten projekt zwyciężył i został przesłany do następnego etapu eliminacji, który odbył się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

W MUW projekt również zyskał aprobatę i jako jeden z dwóch najlepszych w woj. mazowieckim zostanie zgłoszony przez Wojewodę Mazowieckiego, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, do eliminacji krajowych. Regulamin określa rozstrzygnięcie eliminacji krajowych do dnia 01.11.2012r. Projekt, który zwycięży w eliminacjach krajowych, zostanie zaprezentowany w finale, który w tym roku będzie zorganizowany na Cyprze.

Źródło: www.policjaplock.pl

Skomentuj

comments