Oddali hołd tym, którzy cierpieli na nieludzkiej ziemi

Przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu komunalnym odbyła się dziś uroczystość poświęcona pamięci Sybiraków i osób pomordowanych na Wschodzie.

Dokładnie 77 lat temu, 17 września 1939 roku sowieci zaatakowali Polskę. Armia Czerwona po wkroczeniu na wschodnie tereny naszego kraju dopuszczała się zbrodni wojennych, mordowała jeńców, masakrowała ludność cywilną. 10 lutego 1940 roku władze ZSRR przeprowadziły pierwszą z czterech wielkich deportacji Polaków. Wywożeni byli do północnej części Rosji europejskiej, na Syberię i do Azji środkowej. Większość historyków podaje, że deportacje dotknęły 1,2 mln Polaków, wśród których większość stanowiły kobiety i dzieci. Podczas deportacji i na zesłaniu zmarło około 300-400 tys. osób.
Przy Krzyżu Katyńskim wspominano tragiczne losy polskich obywateli. W uroczystości wzięli udział m.in. członkowie płockiego oddziału Związku Sybiraków, harcerze i przedstawiciele władz miasta. W przyszłym roku w pobliżu Krzyża Katyńskiego zostanie odsłonięty skwer – pomnik Pamięci płockich Sybiraków i osób pomordowanych na Wschodzie.

Skomentuj

comments