Młodzieżowa Liga Spartanwear w Płocku – komunikat

Drodzy Przyjaciele! Niestety, z wielkim smutkiem, musimy Was zawiadomić o wycofaniu się obecnych włodarzy Miasta Płocka z kontynuacji współpracy i współfinansowania projektu Młodzieżowej Ligi Spartanwear.

 Ponieważ jak wszyscy o tym dobrze wiecie, podstawową istotą naszego projektu jest nie pobieranie opłat startowych od zawodników i bezpłatny wstęp dla widzów – nie uda się nam w pierwszej połowie roku 2012 zorganizować przewidzianych edycji Ligi. Jednocześnie zapewniamy, że jako organizatorzy MLS podjedliśmy odpowiednie działania i dołożyliśmy wszystkich starań, aby pozyskać odpowiednie środki, potrzebne do kontynuowania zawodów SPARTANWEAR.

Zaznaczamy, że dotychczasowa nasza działalność nie spotkała się z jakąkolwiek krytyczną oceną władz miasta. Mimo to, okazało się, że KOMISJA powołana przez władze Miasta Płocka, która posiadała do rozdysponowania na działania związane ze sportem kwotę około 1.5 miliona zł, zdecydowała o nie przyznaniu naszemu Stowarzyszeniu przysłowiowej złotówki i wykreśliła Młodzieżową Ligę Spartanwear z listy wspieranych projektów. Podkreślamy – projekt Ligi, miał być kontynuacją trzech kolejnych, udanych lat działania Młodzieżowej Ligi Spartanwear, w której wzięło udział kilka tysięcy młodych zawodników z ponad 100 klubów sportowych z Płocka, Mazowsza jak i z najdalszych zakątków Polski, takich jak Nowy Sącz, Wrocław, Suwałki, Białystok czy też Gdańsk.

Spartanie nie poddają się!

Zapewniamy wszystkich, którzy przez te trzy lata stali się Rodziną Spartan, że nie poddamy się i nie oddamy tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć. Do władz miasta Płocka kierujemy tylko jedną prośbę – o chwilę refleksji. Właśnie Płock, dzięki swojemu położeniu i naszemu wspólnemu działaniu (organizatorów, sędziów, trenerów i zawodników) stał się Stolicą Polski Amatorskich Sportów Walki. Do Płocka przyjeżdżali zawodnicy ze wszystkich stron kraju. Wielu z nich już teraz, po debiucie na MLS, występuje na prestiżowych, międzynarodowych imprezach. Ale to właśnie tu, w Płocku, stawiali swoje pierwsze kroki i spotkali się z przyjazną atmosferą i życzliwością organizatorów. Wszyscy mamy w tym swój ogromny udział i nie dopuścimy, żeby to przepadło!

Spartanie powrócą!

Nie poddamy się! Już podjęliśmy działania zmierzające do realizacji kolejnych edycji, choćby nawet w innym mieście. Marka, jaką przez te lata stała się Młodzieżowa Liga Spartanwear nie zostawi zawodników, trenerów, sędziów i wszystkich, którzy ciężko pracowali na jej prestiż. Gdy tylko pojawi się możliwość reaktywacji – powrócimy!

Z wielkim szacunkiem dla ludzi sportów walki
Zarząd Stowarzyszenia
Polska Liga Kick – Boxingu

Skomentuj

comments