MZOS nauczy cię pływać

Informujemy, że od 1 marca 2013 r. Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku zamierza uruchomić zajęcia grupowej nauki pływania.

 Kursy pływania 20 zajęć po 60 min. (w grupie 10-15 osobowej), prowadzone będą na trzech pływalniach miejskich:
1. PM „Podolanka”, ul. Czwartaków 6,
2. PM „Jagiellonka”, ul. 3-go Maja 4,
3. PM przy ul. Kobylińskiego 28.

Odpłatność za zajęcia będzie zgodna z cennikiem MZOS, tj. 100,00 zł od osoby plus cena za korzystanie z poszczególnych pływalni przez każdego z uczestników.

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, kontakt telefoniczny lub e-mailowy oraz preferowaną pływalnię, należy składać osobiście lub drogą telefoniczną w Biurach Obsługi poszczególnych pływalni, w dni powszednie (godz. 7 -15) lub drogą e-mailową:
1. PM „Podolanka” – 24 267 83 24 – pmpbok@mzos.ump.pl
2. PM „Jagiellonka” – 24 262 58 69 – biuropmj@mzos.ump.pl
3. PM przy Al. Kobylińskiego – 24 262 51 86 – pmk@mzos.ump.pl
Zgłoszeń można także dokonywać bezpośrednio w kasach.

Zgłoszenia dzieci i młodzieży do lat 18 wymagają pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24.02.2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. podziału na grupy wiekowe, miejsca zajęć i godzin zajęć, zostaną podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. MZOS zastrzega możliwość odstąpienia od organizacji kursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments