Inauguracja projektu “Sobótka – Wianki”

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” realizuje projekt „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi” ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu FIO.

 Jest to projekt partnerski, realizowany na terenie czterech gmin: Słubice, Bodzanów, Mała Wieś i Wyszogród. Głównym celem projektu jest przypomnienie bogatej, wielokulturowej przeszłości gmin nadwiślańskich położonych po dwóch brzegach Wisły, krajobrazowo, obfitujących w skarby kultury i przyrody, oraz budowanie postaw tolerancji i poszanowania różnic etnicznych, religijnych oraz kulturowych, promocja tradycji lokalnych i regionalnych wpisujących się w kulturę narodową.

Do osiągnięcia powyższego celu projektu przyczyni się współpraca różnorodnych środowisk, szkół, samorządów gmin oraz organizacji pozarządowych z w/w gmin.

Inauguracja projektu – “Sobótka – Wianki” w ramach projektu “Dwa brzegi…” odbędzie się w dniu 23 czerwca 2012r. o godz. 18.00 w Wiączeminie Polskim nad Wisłą, miejsce po osadnikach niemieckich (ok. 2 km za Szkołą Podstawową w Świniarach 4, 09-533 Słubice).

Planowany program:

1. Przywitanie gości i rozpoczęcie uroczystości

2. Prezentacja: Wielokulturowość w krajobrazie i w pamięci. Gmina Słubice

– Magdalena Lica-Kaczan z Muzeum Mazowieckiego w Płocku

3. Koncert pieśni polskich i niemieckich – Chór z Grzybowskiej Arki.

4. Nabożeństwo ekumeniczne odprawiane przez księdza Artura Woltmana z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płocku i księdza Romana Batorskiego z Parafii Rzymsko-Katolickiej w Słubicach

5. Spektakl pn. „Skrzypek na dachu” – spektakl muzyczny przygotowany przez młodzież słubicką pod kierunkiem Krystyny Bogiel i Elizy Łochowskiej

6. Warsztaty plecenia sobótkowych wianków …

7. Poczęstunek

Wydarzenia towarzyszące:

• wystawa planszowa „Osadnictwo olenderskie na Mazowszu” przygotowana przez Magdalenę Licę-Kaczan i Grzegorza Piaskowskiego z Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

• na zakończenie puszczanie na Wiśle wianków przygotowanych przez uczniów SP w Świniarach na warsztatach: „Poznajemy tradycje ludowe. Wicie wianków na Noc Kupały”.

Współorganizatorzy:

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, Szkoła Podstawowa w Świniarach, Gimnazjum Publiczne w Słubice, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Parafie Rzymsko-Katolickie w Słubicach i Zycku Polskim, OSP w Wiączeminie Polskim.

Źródło: Fundacja “Młodzi Razem”

Skomentuj

comments