Wiadukt w al. Piłsudskiego – rusza budowa

wiaduktPrezydent Andrzej Nowakowski i Kazimierz Raduszkiewicz z Zarządu firmy Polwar podpisali umowę dotyczącą budowy wiaduktu kolejowego nad al. Piłsudskiego.

To trudne zadanie inżynieryjne i będzie kilka emocjonujących momentów, jak choćby nocne nasuwanie wiaduktu na przyczółki – mówił Kazimierz Raduszkiewicz z gdańskiego Polwaru. Płocczanie czekali na ten wiadukt od ponad 30 lat. W budżetach miasta ta inwestycja pojawiała się od około 10 lat.

Zakres inwestycji obejmuje budowę obniżonych jezdni na odcinku ok. 556 m dwujezdniowej ulicy z chodnikami wzdłuż obu jezdni wraz z likwidacją przejazdu kolejowego i budową wiaduktu kolejowego dla przeprowadzenia nad ulicą odcinka kolidującej linii kolejowej. Długość przebudowy toru kolejowego wraz z wiaduktem wynosi ok. 88 m. Koszt inwestycji to 27 988 281 zł brutto. Termin wykonania zamówienia został określony w umowie do 30 września 2014 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Planowane objazdy dla ruchu tranzytowego i powyżej 16t.

W czasie prac nie przewiduje się całkowitego zamknięcia możliwości przejazdu al. Piłsudskiego. Wprowadzone zostanie ograniczenie dostępu dla niektórych pojazdów.

Prezydent Andrzej Nowakowski i Kazimierz Raduszkiewicz z Zarządu firmy Polwar podpisali dziś umowę dotyczącą budowy wiaduktu kolejowego nad al. Piłsudskiego. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w sierpniu. Wiadukt ma być gotowy do końca września 2014 r.

– Płocczanie czekali na ten wiadukt od ponad 30 lat. W budżetach miasta ta inwestycja pojawiała się od około 10 lat. W grudniu uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i nie ma powodów, aby czekać z realizacją tego strategicznego dla Płocka przedsięwziecia komunikacyjnego. Tym bardziej, że jest szansa na uzyskanie dofinansowania tej inwestycji środkami z Unii Europejskiej nawet na poziomie 80% – mówił podczas podpisania umowy z wykonawcą prezydent Andrzej Nowakowski.

Koszt inwestycji to 27 988 281 zł brutto. Zgodnie z umową pierwsze płatności będą dopiero w 2014 r. W imieniu miasta za inwestycję odpowiada Wydział Inwestycji i Remontów. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy z linią kolejową w miejscu istniejącego przejazdu kolejowego w poziomie jezdni w ciągu odcinka istniejącej al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku będzie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową”. Termin wykonania zamówienia został określony w umowie do 30 września 2014 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Zakres inwestycji obejmuje budowę obniżonych jezdni na odcinku ok. 556 m (wg dokumentacji) dwujezdniowej ulicy z chodnikami wzdłuż obu jezdni wraz z likwidacją przejazdu kolejowego i budową wiaduktu kolejowego dla przeprowadzenia nad ulicą odcinka kolidującej linii kolejowej. Długość przebudowy toru kolejowego wraz z wiaduktem wynosi ok. 88 m. Na długości około 1 km toru konieczna będzie korekta niwelety toru.

Przewidziano przebudowę istniejącego odcinka chodnika, który częściowo zlokalizowany jest w przylegającym pasie drogowym ul. Gierzyńskiego, drogi gminnej. W celu umożliwienia komunikacji z poziomu chodnika na taras, zaprojektowano nowe schody dwubiegowe – jedne od strony Warszawy, drugie od strony Centrum. Od strony Warszawy oprócz schodów zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych (matek z wózkami) umożliwiając im dostęp z poziomu chodnika na poziom tarasu.

Tymczasowa organizacja ruchu w rejonie prowadzonych robót
W czasie prac nie przewiduje się całkowitego zamknięcia możliwości przejazdu al. Piłsudskiego. Wprowadzone zostanie ograniczenie dostępu dla niektórych pojazdów. Przewiduje się przeprowadzenie prac budowlanych w kilku etapach. Zalecane objazdy będą utrzymane w tym samym układzie przez cały okres czasu od ich wprowadzenia. Okres wprowadzenia utrudnień w ruchu będzie minimalizowany. Krótkotrwałe zamknięcia przewiduje się na czas przebudów części uzbrojenia oraz wykonywania przegrody przeciwfiltracyjnej w poprzek jezdni. O szczegółach i dokladnych terminach w zmianie organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco w trakcie poszczególnych etapów realizacji inwestycji.

Ruch pociągów pasażerskich
W trakcie realizacji inwestycji konieczna będzie komunikacja zastępcza dla pociągów pasażerskich na czas zamknięć torowych tj. około dwa zamknięcia czternastodniowe. Wykonawca w porozumieniu z PKP opracuje regulamin zmienionej komunikacji (będącej częścią tymczasowego regulaminu prowadzenia robót), oraz zapewni nadzór nad zastępczą komunikacją od strony przewoźnika.

Ruch pociągów towarowych
W trakcie realizacji inwestycji ruch pociągów na odcinku Płock Radziwie – Płock Trzepowo musi zostać wstrzymany na czas zamknięć torowych tj. około dwa zamknięcia czternastodniowe. Wykonawca w porozumieniu z PKP wykona opracowanie transportu drogą okrężną, uiści opłaty w dostępie do trasy, wykona regulaminy tymczasowe i dokona opłat za zamknięcie toru i wprowadzenie zmienionej organizacji ruchu.

Ruch komunikacji miejskiej
W przypadku wystąpienia utrudnień w przejeździe autobusów komunikacji miejskiej w osi al. Piłsudskiego albo innych ulic, którymi będzie prowadzony objazd ulicy Piłsudskiego, wykonawca opracuje w porozumieniu z Komunikacją Miejską Płock tymczasowe rozkłady jazdy komunikacji miejskiej oraz pokryje koszty dodatkowych kilometrów wykonywanych na poszczególnych liniach w przypadku konieczności wprowadzenia objazdów istniejących obecnie linii komunikacyjnych.

Objazdy dla samochodów

Objazdy dla tranzytu i ruchu ciężkiego
Ruch ciężki i tranzytowy zostanie skierowany na czas zamknięć ulicy na objazd poza miasto. Zaplanowano objazd dla ruchu ciężkiego o masie powyżej 16 ton drogami krajowymi i drogami wojewódzkimi: DK 62, DK 50, DK 10, DK 60, DW 568, DW 567.

Objazd wewnętrzny miejski
Część ruchu ogólnego zostanie przekierowana na objazd wewnętrzny. Dotyczy to również pojazdów ciężkich, które mają prawo poruszać się na terenie miasta. Nie przewiduje się całkowitego zamknięcia możliwości przejazdu al. Piłsudskiego. Na wszystkich ulicach dojazdowych na terenie miasta, które prowadzą do rejonu robót zostanie wprowadzone oznakowanie w postaci tablic informacyjnych o zmianie organizacji ruchu i utrudnieniach na al. Piłsudskiego. Dodatkowo informacje o utrudnieniach w ruchu zostaną umieszczone na ul. Grabówka przy skrzyżowaniu z ul. Gościniec.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments