Wszystkie płockie instytucje Samorządu Województwa Mazowieckiego w jednym miejscu

kolegialnaZakończyła się trwająca dwa lata modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

Warta 3,6 mln zł inwestycja, prowadzona przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, finansowana była z budżetu województwa mazowieckiego.

W wyniku przeprowadzonych prac udało się dostosować budynek do potrzeb administracyjno-biurowych, stwarzając odpowiednią przestrzeń dla funkcjonowania w jednym miejscu wszystkich podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego instytucjom mającym swoją filię w Płocku. W uroczystym otwarciu 6 września br. o godz. 12.00 udział wezmą m.in. marszałek Adam Struzik, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Waldemar Kuliński oraz dyrektorzy jednostek podległych samorządowi województwa.

Jedna siedziba to nie tylko oszczędności dla samorządu województwa, który nie będzie musiał wynajmować dla swoich placówek przestrzeni biurowych w różnych miejscach Płocka, ale przede wszystkim wygoda dla interesantów. Pod jednym dachem będą mogli załatwić sprawy zarówno w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Oddziale Terenowym Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, a także w Oddziałach Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie.

Oprócz przestrzeni biurowych w obiekcie znajduje się przestronna sala konferencyjna, w której będą mogły odbywać się różnego typu spotkania, szkolenia czy konferencje. Ponadto wyodrębniono dwa pokoje dla matek karmiących. Obiekt został także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – nie ma barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak również dla osób z wózkiem dla dziecka.

Źródło: Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Skomentuj

comments