Pierwsze absolwentki z międzynarodową maturą

Jagiellonka otrzymała raport od International Baccalaureate Organization (Organizacji Matury Międzynarodowej) z informacją, że egzamin został zdany w 100 proc. To duży sukces, bo zdawalność egzaminu na świecie wynosi jedynie około 80 proc., a dodatkowym wyzwaniem dla uczniów w Polsce jest nauka w języku angielskim, który nie jest dla nich językiem ojczystym.

Sesja egzaminacyjna rozpoczęła się już w pierwszym semestrze drugiej klasy, kiedy uczennice przystąpiły do pierwszej części egzaminu ustnego z języka ojczystego. Przez dwa lata uczestniczyły w  kolejnych etapach ustnych egzaminów z języka polskiego, języków obcych, pisały eseje i prace badawcze z wybranych przedmiotów, w tym realizowały także program społeczny CAS – Creativity, activity, service, którego celem było otwarcie uczniów na problemy społeczności szkolnej, lokalnej, narodowej, a także aspekty globalne.

Egzaminy pisemne matury międzynarodowej zaczęły się 3 maja 2017 roku i trwały do 19 maja. Uczennice musiały zdać egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z każdej z sześciu grup przedmiotów. Absolwentki Jagiellonki wybrały język polski, język angielski, język francuski i niemiecki, historię i geografię, chemię i matematykę. Najlepiej wypadły na egzaminach z przedmiotów humanistycznych i filologicznych.

Uczennice zdały egzamin powyżej średniej światowej, co jest zarówno ich osobistym osiągnięciem, jak i sukcesem Jagiellonki.

opr. ab / UMP

Skomentuj

comments