Apel o pomoc osobom bezdomnym, starszym i samotnym

Prezydent Miasta Płocka apeluje do mieszkańców Płocka o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie zimowym.

 
 
 
 
Jeżeli zauważą Państwo osoby bezdomne przebywające na klatkach schodowych, dworcach, na terenie ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych lub gdy wiedzą Państwo o osobach starszych, mieszkających samotnie i potrzebujących pomocy, prosimy o poinformowanie właściwych służb.

Straż Miejska tel. 986 – całodobowo
Policja tel. 997 – całodobowo
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka tel. 24 367 15 70 – całodobowo

Nie bądźmy obojętni na los innych ludzi. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.

Źródło: www.plock.eu

Skomentuj

comments