Miesiąc rocznic

W styczniu miało miejsce wiele ważnych wydarzeń związanych z dziejami naszego miasta. O tych rocznicach pamięta młodzież z płockich szkół.

 Przy pomnikach poświęconych ofiarom i bohaterom tamtych wydarzeń uczniowie, kombatanci i przedstawiciele samorządu płockiego oddali hołd i złożyli kwiaty.

Przypominamy, jakie ważne wydarzenia miały miejsce 67 i 149 lat temu:

ROK 1945

18 stycznia
W lasach koło Brwilna okupanci rozstrzelali 208 więźniów wywiezionych z płockiego więzienia.

19 stycznia
W ostatnich dniach niemieckiej okupacji w nieistniejącym już budynku przy ul. Sienkiewicza 28 zostało rozstrzelanych, a następnie spalonych 79 Polaków. Wydarzenie to upamiętnia kopiec zwieńczony pomnikiem.

21 stycznia
Płock został wyzwolony przez wojska radzieckie I Frontu Białoruskiego, które wkroczyły od strony Wyszogrodu (dzień wcześniej Niemcy wysadzili most na Wiśle).

ROK 1863

noc z 22 na 23 stycznia
Wybuch powstania styczniowego w województwie płockim rozpoczął się atakiem na garnizony w Płocku oraz 33 innych miejscowościach w Królestwie Polskim. Powstańcy pod dowództwem Konrada Bończy – Błaszczyńskiego i Wojciecha Zegrzdy uderzyli na odwach i koszary przy rogatkach warszawskich.

Atak nie powiódł się z powodu słabej organizacji powstańców oraz podjętych dosłownie kilka godzin wcześniej przygotowań garnizonu rosyjskiego, zaalarmowanego walkami toczonymi 22 stycznia pod Ciółkowem i dalej w drodze do Płocka z rosyjską piechotą przez oddział „dzieci warszawskich”. Rosyjski garnizon utrzymał pozycje, w obronie odwachu używając m.in. zupełnie nieznanych powstańcom rakiet, które doprowadziły do panicznej ucieczki powstańców.

Klęska w Płocku miała znaczenie dla dalszych losów powstania, gdyż tędy Zygmunt Padlewski – który niedługo później otrzymał nominację generalską i został naczelnikiem wojskowym województwa płockiego – planował dostawy broni z Prus. 21 kwietnia Padlewski został aresztowany pod Borzyminem przez carski patrol, a następnie osadzony w płockim więzieniu i skazany na śmierć.

Proponowano mu ułaskawienie w zamian za mediację z powstańcami i przekonanie ich do złożenia broni, lecz zdecydowanie odmówił. Wyrok został wykonany o świcie 15 maja po przeprowadzeniu skazańca z więzienia za Rogatki Płońskie, na miejsce w którym zaraz po wybuchu powstania dokonano już kilku egzekucji. Obecnie stoi tu drewniany krzyż, postawiony w 1916 r. w miejscu mogiły, a naprzeciwko wzniesiony w 1963 obelisk upamiętniający generała w setną rocznicę jego śmierci.

Źródło: www.plock.eu

Skomentuj

comments