Płocki Inkubator Ekonomii Społecznej

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku rozpoczęło realizację projektu pod nazwą Płocki Inkubator Ekonomii Społecznej w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie Ekonomii Społecznej na terenie miasta Płocka poprzez:
– funkcjonowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
– szkolenia dla osób fizycznych zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej
– szkolenia dla pracowników organizacji już istniejących na terenie Płocka
– organizację paneli dyskusyjnych

W związku z realizacją projektu zapraszamy:
a) organizacje oraz  wolontariuszy płockich organizacji pozarządowych do udziału w I Panelu Dyskusyjnym na temat ” Od Wolontariusza do pracownika” , który odbędzie się dnia 17  lutego w godzinach od 14.00 do 17.00  w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Kościuszki 5. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.piesplock.pl w dziale rekrutacja
b) organizacje pozarządowe z terenu Płocka do udziału w bezpłatnych szkoleniach na temat zewnętrznych źródeł finansowania, księgowości, zarządzania oraz informatyki. O udziale w szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.piesplock.pl w dziale rekrutacja. Termin rozpoczęcia szkoleń: marzec. Bloki tematyczne realizowane będą w godzinach popołudniowych
c) organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatne dyżury specjalistów w zakresie prawa, księgowości, środków zewnętrznych. Dyżury odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. 1 Maja 12 lok. 43 ( przyjmowanie interesantów następuje po wcześniejszym zapisaniu się). Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00 pod numerem telefonu: 24-364-98-91

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji lub zapisaniem się na dyżury specjalistów zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami projektu:
Karoliną Giżyńską – Koordynatorem Projektu, k.gizynska@albertplock.org
Bożeną Pracką – specjalistą do spraw organizacji,bozena.pracka@gmail.com
Pauliną Gryską – Konsultantem w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, paulina.gryska@gmail.com

 Źródło:  www.piesplock.pl

Skomentuj

comments