Płock czwarty w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

samorządyPłock zajął wysokie 4. miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2013.

Prezydent Miasta Andrzej Nowakowski odebrał w środę w Warszawie wyróżnienie podczas ceremonii wręczenia dyplomów najlepszym miastom i gminom w tym najbardziej prestiżowym rankingu w naszym kraju.

– Kapituła doceniła miasta i gminy, które prowadzą odpowiedzialną politykę zrównoważonego rozwoju, wiele inwestują, podnoszą standard życia mieszkańców i jakość usług publicznych, budują społeczeństwo obywatelskie, dbają o rozwój przedsiębiorczości i jednocześnie troszczą się o finanse publiczne. Jestem zadowolony i dumny, że zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego zajęliśmy tak wysoką lokatę na tle wszystkich miast w Polsce. Zwracam uwagę, że awansowaliśmy w rankingu o wiele pozycji w stosunku do lat ubiegłych, co dodatkowo pokazuje, że Płock jest miastem, które rozwija się i jest racjonalnie zarządzane w tych trudnych dla samorządu czasach. To wyróżnienie jednocześnie motywuje do dalszej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców oraz pokazuje profesjonalizm i zaangażowanie płockich urzędników – powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

W rankingu sprawdzono i oceniono które miasta i gminy najbardziej dbają o rozwój i standard życia mieszkańców z uwzględnieniem bezpieczeństwa finansów. Oceniano samorządy w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie. Ranking był przygotowany przez redakcję „Rzeczpospolitej” w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostały wybrane miasta i gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2009-2012 i jednocześnie najwięcej inwestowały w tym okresie. Brane były pod uwagę niezależne dane pochodzące z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów w Polsce. Do drugiego etapu zakwalifikowano 564 samorządy, w tym 64 miasta na prawach powiatu.

W drugim etapie szczegółowo oceniano szereg czynników, głównie gospodarczych takich jak: dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków unijnych, które wpłynęły do budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2010-12, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca, transport i łączność, ochronę środowiska.

Samorządy oceniane były przez niezależnych ekspertów zebranych w Kapitule Rankingu. W skład Kapituły wchodzili: prof. J. Buzek (przewodniczący), A. Cieślak – Wróblewska („Rzeczpospolita”), D. Kacprzak (Bank Gospodarstwa Krajowego), A. Kowalewski (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej), K. Piątkowska (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), A. Porawski (Związek Miast Polskich), J. Stępień (ekspert ds. samorządów), P. Tomczak (Związek Gmin Wiejskich).

Płock uzyskał łącznie 74,38 pkt znajdując się na 4 miejscu za Sopotem (78,31 pkt), Gdańskiem (77.92 pkt), Poznaniem (76,14 pkt). Wyprzedzając m. in. Szczecin, Wrocław, Kraków, Białystok, Toruń, Olsztyn, Kielce byliśmy najwyżej sklasyfikowanym w rankingu miastem z woj. mazowieckiego. W stosunku do roku 2012, kiedy Płock uplasował się na 18 miejscu w kraju, w roku 2013 odnotowaliśmy jeden z najwyższych awansów w Rankingu Samorządów – aż o 14 miejsc.

fot. Ireneusz Rek
Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments