Zbiórka elektrośmieci w sobotę

smieciKolejna zbiórka elektrośmieci prowadzona w ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci” odbędzie się w Płocku w najbliższą sobotę 26 października 2013 r. w godzinach 9-14.

Tego dnia na parkingu przy centrum handlowym Auchan oraz przy Kauflandzie staną oznakowane samochody, których obsługa zabierze elektrośmieci. Przyniesiony przez mieszkańców zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przyjmowany jest bezpłatnie.

Przypominamy, że pojazdy te będą czekać na elektryczne odpady o tej samej porze w każdą ostatnia sobotę miesiąca. Dzięki współpracy Płocka z ElektroEko mieszkańcy miasta mogą pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób komfortowy i nie stwarzający problemów.

Oddając elektrośmieci do wskazanych punktów mieszkańcy Płocka mogą dodatkowo odbierać kupony, które płockie szkoły będą mogły następnie wykorzystać w ramach Funduszu Oświatowego. Kompleksowe wdrożenie programu „Moje miasto bez elektrośmieci” oznacza konkretne korzyści dla 14 płockich szkół podstawowych. Placówki, angażując się w działania edukacyjne prowadzone w ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, będą mogły korzystać z utworzonego przez ElektroEko Funduszu Oświatowego.

W zamian za elektrośmieci oddawane do dedykowanych punktów zbierania, szkołom przydzielane są kupony. Te z kolei przeliczane na punkty, które placówki oświatowe mogą wymieniać na opłacane z Funduszu Oświatowego materiały i pomoce edukacyjne m.in. tablice multimedialne, rzutniki czy też ławki, krzesła lub szafy – według potrzeb szkół.

Kupony mogą być zbierane nie tylko przez nauczycieli i uczniów, ale również przez ich rodziny, znajomych czy sąsiadów. Im mocniej społeczność związana z daną placówką edukacyjną zaangażuje się w zbiórkę elektrośmieci, a następnie oddawanie ich do punktów zbierania prowadzonych przez ElektroEko i Urząd Miasta, tym większą liczbę kuponów otrzyma szkoła. Od mobilizacji społeczności lokalnej zależy więc, na jakim poziomie placówka edukacyjna będzie mogła korzystać z Funduszu Oświatowego.

Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie przyrody, bezpośrednio zanieczyszczają środowisko stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronach www.elektroeko.pl oraz www.mmbe.pl. Usługę bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci z domu (lodówki, telewizory itp.) można zamówić wypełniając formularz na stronie www.elektrosmieci.pl lub dzwoniąc pod numer 2222 333 00. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli komuś zależy na odebraniu kuponu dla szkoły – musi zużyty sprzęt dostarczyć do wymienionych punktów samodzielnie. Kupon nie przysługuje osobom, które skorzystają z darmowej usługi odbioru elektrośmieci.

Każdego roku Polacy produkują ponad 300 tysięcy ton elektrośmieci. Sprawna zbiórka takiej masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) zależy nie tylko od wdrożenia efektywnego systemu zbierania, ale również od podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie postępowania z tymi niebezpiecznymi odpadami. Program „Moje miasto bez elektrośmieci”, łączący zarówno rzetelną zbiórkę jak i działania edukacyjne, jest więc kompleksową odpowiedzią na potrzeby gmin, wynikające z zapisów prawnych oraz potrzeb społecznych.

Kompleksowe wdrożenie programu „Moje miasto bez elektrośmieci” ma rozwiązać problem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ułatwić mieszkańcom Płocka prawidłowe i legalne pozbycie się takich odpadów.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments