Nowy odcinek drogi rowerowej do Łącka

sciezki_250x165Miasto Płock konsekwentnie realizuje strategiczne cele „Programu zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do końca 2033 r.”

W ostatnich tygodniach powstały drogi rowerowe o długości ponad 3 km. Zakończyła się budowa 600 m ścieżki rowerowej wzdłuż Trasy Popiełuszki.

Budowa nowej ścieżki rowerowej do Łącka obejmowała odcinki o długościach 270mb i 371mb wzdłuż Trasy Popiełuszki. Trwa procedura odbiorowa tej ważnej dla cyklistów inwestycji. Na początku tygodnia oddano do użytku kilkusetmetrowy odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Górnej. W październiku udostępniono blisko 2 km nową drogę rowerową wzdłuż ul. Chopina. Jesienią poprawiono także infrastrukturę rowerową i bezpieczeństwo rowerzystów w rejonie Podolszyc Południe w al. Jana Pawła II i na ul. Mazura.

Nowe odcinki drogi rowerowej wzdłuż Trasy Popiełuszki w kierunku do Łącka wykonano z betonu asfaltowego. Wykorzystano także istniejący odcinek drogi technicznej równoległy do drogi dojazdowej do Mostu Solidarności. Na podstawie porozumienia zawartego przez MZD i Muniserwis koszt zadania nie przekroczył kwoty 350.000 zł.

Nowo wybudowany odcinek drogi rowerowej wzdłuż Trasy Popiełuszki łączy się z ul. Browarną na osiedlu Ciechomice i dalej istniejącym turystycznym szlakiem rowerowym R-32 w kierunku północnym biegnie do Mostu Solidarności. Następnie przez wybudowane w latach 2012-2013 drogi rowerowe na ul. Grabówka, ul. Ks. Niedzielaka, ul. Mazura, al. Jana Pawła II prowadzi do Podolszyc. W kierunku południowym, przez ulice osiedlowe na osiedlu Ciechomice, prowadzi do już istniejącej i budowanej obecnie drogi rowerowej w ul. Kutnowskiej na osiedlu Góry.

Po stronie Gminy Łąck pozostaje wybudowanie krótkiego odcinka łączącego gminną infrastrukturę rowerową z płocką ścieżką w rejonie ronda w Górach. Zgodnie z zawartym porozumieniem ma to nastąpić wiosną 2014 r.

Miesiąc temu wzdłuż ul. Chopina miasto udostępniło rowerzystom ścieżkę rowerową na długości blisko 2 km. Połączyła ona istniejącą sieć dróg rowerowych w rejonie ul. Gwardii Ludowej, Łukasiewicza i Orlenu z wybudowaną w latach 2012-2013 siecią dróg rowerowych w rejonie ul. Otolińskiej, Granicznej i Targowej. Na tej ścieżce rowerowej wykonano nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z gruzu betonowego. Równolegle powstał przy ścieżce nowy chodnik dla pieszych z kostki brukowej o powierzchni blisko 2900 m2.

Tegoroczne inwestycje Gminy-Miasta Płock na osiedlach Ciechomice, Góry, Dworcowa, Podolszyce Południe zrealizował Miejski Zarząd Dróg. Inwestycje rowerowe na osiedlu Wyszogrodzka zrealizował Wydział Inwestycji i Remontów UMP. Do 2012 r. Płock posiadał 12,65 km dróg rowerowych. W latach 2011-2013 w mieście podwojono kilometraż dróg rowerowych. Powstały dodatkowo dwa turystyczne szlaki rowerowe R-7 i R-32 o łącznej długości ponad 11 km.

Źródło: Urząd Miasta Płocka 

Skomentuj

comments