Remonty płockich dróg na finiszu

finiszRemonty płockich dróg na ulicach Kutnowskiej, Szpitalnej i Zglenickiego są na finiszu. Te trzy ulice “wylotowe” remontuje Miejski Zarząd Dróg.

Dobiega końca remont ulicy Szpitalnej na osiedlu Winiary i ulicy Kutnowskiej na osiedlu Góry. Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 3.612.239,35zł brutto.

Modernizacja ulicy Kutnowskiej w ciągu drogi krajowej DK60 dotyczy odcinka około 700 mb od ulicy Gajowej w stronę ronda. Remont nawierzchni bitumicznej jezdni jest już właściwie zakończony. W tym tygodniu drogowcy ułożyli ostatnią, ścieralna warstwę nawierzchni jezdni oraz wzmocnili drogę przed koleinowaniem specjalnymi siatkami. Pozostaje do wykonania już tylko oznakowanie poziome i pionowe, które będzie wykonane w technologii znakowania grubowarstwowego. Trwa jeszcze budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Kutnowskiej

Dobiega końca także remont ulicy Szpitalnej. Prace obejmują odcinek około 1,5 km drogi nr 562 w kierunku na Dobrzyń nad Wisłą. Drogowcy wzmocnili drogę i wymienili już wszystkie warstwy nawierzchni jezdni. Pozostało do wykonania oznakowanie poziome i pionowe. W ramach drugiego zadania realizowanego na ul. Szpitalnej trwają prace związane z budową chodnika. Docelowo w 2014 r. wzdłuż ul. Szpitalnej powstanie nie tylko chodnik, ale także droga rowerowa. Ten zakres robót realizuje ZUM Muniserwis.

Wykonawcą prac drogowych na ulicach Kutnowskiej i Szpitalnej jest firma „DARBUD Dariusz Jarzyński” z Białej k/Płocka. W imieniu Gminy-Miasta Płock remont realizuje Miejski Zarząd Dróg. Zadanie jest dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.853.100,00zł.

Także na ulicy Zglenickiego roboty drogowe są bardzo zaawansowane. Prace rozpoczęły się 7 listopada. Od tego czasu sfrezowano starą nawierzchnię jezdni i wykonano warstwę podbudowy. Do końca tygodnia powinny zakończyć się prace związane z ułożeniem warstwy wiążącej jezdni i wykonaniem zjazdów. Następnie zostanie wykonana warstwa ścieralna. Remontem jest objęty odcinek ul. Zglenickiego o długości ponad 2 km i powierzchni ponad 5000 m2 od granicy administracyjnej Płocka z gminą Biała do skrzyżowania ulicy Zglenickiego z ulicą Łukasiewicza. W efekcie remontu zostaną także utwardzone pobocza z wykorzystaniem destruktu asfaltowego powstałym z frezowania oraz odmulone rowy.

Prace remontowe prowadzi Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „KOBYLARNIA” S.A. Koszt remontu ul. Zglenickiego to 3 729 342,04 zł brutto.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments