Płockie drogi 7.07

Płocki raport drogowy: 7 lipca 2016r.


Bieżące naprawy dróg i chodników będą dziś prowadzone na ulicach:

– MOST PŁOCKIEGO CZERWCA 76 – w dniach 4-10 lipca prowadzone będą roboty związane z wymianą istniejących urządzeń dylatacyjnych na nowe. Roboty wykonywane są w ramach bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich. Obowiązuje czasowa organizacja ruchu (jednostronne zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości).

– SZPACZA – utwardzenie drogi destruktem asfaltowym,

– DROZDOWA – utwardzenie drogi destruktem asfaltowym,

– TARTACZNA –  utwardzenie drogi destruktem asfaltowym.


Informujemy, gdzie w dniu 7 lipca będą prowadzone naprawy na ulicach w Płocku. Uwaga! Drogowcy zamknęli dla ruchu odcinek ul. Dobrzykowskiej i odcinek ul. Chopina. W dniach 7-9 lipca dojdzie do całkowitego zamknięcia dla ruchu skrzyżowania ulic Padlewskiego – Gradowskiego.

Remonty ulic Dobrzykowskiej i Chopina

Od środy 29 czerwca zamknięta jest ul. Dobrzykowska, a od 30 czerwca ul. Chopina. Właściciele nieruchomości  mają zapewniony dojazd do domów, ale obowiązuje zakaz ruchu dla innych kierujących.

Ulica Dobrzykowska jest remontowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakówka do ostatnich zabudowań Radziwia i ułożonej w ubiegłym roku nowej nawierzchni. Na Dobrzykowskiej powstaje kanalizacja deszczowa, nowe chodniki i oświetlenie, powstaje tu również ścieżka rowerowa. Prace na tym odcinku potrwają do końca listopada. Będzie to pierwszy etap robót. Po ich zakończeniu wykonawca zacznie realizować drugą część zadania – budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż wyremontowanego w ubiegłym roku odcinka Dobrzykowskiej, od ostatnich zabudowań Radziwia do drogi technicznej, prowadzącej w kierunku Mostu Solidarności obok ronda na Tokarach (ronda im. 19 pp Odsieczy Lwowa). Cały ten odcinek zostanie także oświetlony. Prace te zaczną się jeszcze w tym roku, zakończą – na wiosnę przyszłego. Wartość kontraktu to 4,1 mln zł.

Ulica Chopina jest remontowana na odcinku od skrzyżowania z Bielską do skrzyżowania z Obrońców Płocka. Wodociągi Płockie i Fortum wykonają tu renowacje swoich instalacji, a drogowcy ułożą nowe chodniki, podjazdy, oświetlenie i nową nawierzchnię. Termin zakończenia prac – połowa września. Koszt – 1,5 mln zł. Remont “kończy się” na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Płocka i nie obejmuje skrzyżowań ul. Chopina z Mickiewicza oraz Dworcową ze względu na plany przebudowy tego miejsca.

Sprawdź objazdy autobusów KM Płock

– Ulica Dobrzykowska

– Ulica Chopina 

Most im. Legionów Piłsudskiego

MZD 22 czerwca rozpoczął naprawę nawierzchni jezdni na Moście im. Legionów Józefa Piłsudskiego. Na moście wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni z użyciem emulsji i grysu. Apelujemy o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz do czasowej organizacji ruchu – ograniczenie prędkości do 30/40 km/h. Po wykonanych pracach przez okres około 2 tygodni na jezdni będzie występował grys. Prace zaplanowano do 10 lipca.

Zmiany organizacji ruchu, nowe oznakowanie poziome

Uwaga! W nocy 13/14 czerwca rozpoczęło się oznakowanie Płatnej Strefy Parkowania. Prosimy zwracać uwagę na informacje o organizacji ruchu i nie parkować pojazdów w miejscach, gdzie planowane jest malowanie oznakowania poziomego (zatoki, chodniki, parkingi itp). Prace malarskie będą w weekend prowadzone w godzinach 20-6 w rejonie ulic: Kwiatka, Kolegialna, Sienkiewicza.

Uwaga! Od 6 do 8 lipca na ulicach: Jerozolimska, Synagogalna, Piekarska, Staromiejska, Zduńska, Bielska (odcinek od Kwiatka do Starego Rynku), Stary Rynek, Pl. Narutowicza, Grodzka, Małachowskiego w nocy będzie trwał montaż znaków drogowych pionowych. Następnie nastąpi zmiana stałej organizacji ruchu (o dokładnym terminie wprowadzenia nowej organizacji ruchu poinformujemy w oddzielnym komunikacie). Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności!

Zmiany w organizacji ruchu przewidują:

Bielska – od skrzyżowania z ul. Kwiatka do Synagogalnej będzie ulicą dwukierunkową. Od skrzyżowania z Synagogalną w kierunku ratusza będzie drogą jednokierunkową. Będziemy jeździć tylko w kierunku Starego Rynku. Wzdłuż ulicy Bielskiej wytyczone zostaną miejsca do parkowania. Ale uwaga! Wyjątkiem będą rowerzyści, będą mogli jechać pod prąd. Dodatkowo, ulica Bielska, od skrzyżowania z Synagogalną zostanie objęta strefą zamieszkania. Skrzyżowanie ul. Bielskiej ze Staromiejską stanie się skrzyżowaniem dróg równorzędnych.

Grodzka – pozostanie ulicą jednokierunkową, ale z dopuszczonym ruchem rowerzystów, jadących pod prąd. Dużą zmianą będzie jednak to, że skrzyżowanie ul. Grodzkiej z pl. Narutowicza stanie się skrzyżowaniem dróg równorzędnych. Oznacza to, że pojazd wyjeżdżający z Grodzkiej na pl. Narutowicza będzie miał pierwszeństwo przejazdu przed autem jadącym w kierunku ul. Małachowskiego. Ale tylko w tym przypadku! Bo pojazd nadjeżdżający od Małachowianki kierowca wyjeżdżający z Grodzkiej będzie musiał już przepuścić.

Jerozolimska – pozostanie, jak obecnie, dwukierunkowa na odcinku od Kwiatka do skrzyżowania z Synagogalną. Dalej w kierunku Grodzkiej będzie jednokierunkowa i objęta strefą zamieszkania. Dopuszczony na niej zostanie ruch pod prąd rowerzystów.

Małachowskiego – zmieni się tu jedyne tyle, że wytyczone zostaną miejsca parkingowe. Warto pamiętać o równorzędnym skrzyżowaniu tej ul. z Teatralną. Wyjeżdżający z Małachowskiego pojazd będzie miał pierwszeństwo przed autem jadącym Teatralną w kierunku Starzyńskiego, ale będzie musiał przepuścić auto nadjeżdżające z przeciwnego kierunku.

Plac Narutowicza – największą zmianą będzie wprowadzenie tu strefy zamieszkania. Znikną więc znaki wyznaczające przejścia dla pieszych, a krzyżówki staną się skrzyżowaniami dróg równorzędnych. Jadąc więc w kierunku Małachowianki trzeba będzie przepuścić samochód wyjeżdżający z ul. Grodzkiej, czy Małachowskiego. Pod gmachem sądów będziemy jeździć jak dotychczas.

Staromiejska – ulica pozostanie jednokierunkowa jak dotychczas, jedyną zmianą będzie wyznaczenie miejsc do parkowania.

Stary Rynek – likwidacji ulegną miejsca parkingowe u zbiegu Bielskiej i Zduńskiej, przeznaczone dla klientów i pracowników ratusza, którzy mogli zatrzymać tu pojazdy na czas do 15 minut. Pozostaną tu tylko dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Synagogalna – także ona stanie się ulicą jednokierunkową. Uwaga! Kierunek poprowadzi nas od placu 13 Straconych do ul. Bielskiej. Wzdłuż drogi zaś zostaną wytyczone miejsca do parkowania. Warto o tym pamiętać, bo wielu kierowców przyzwyczaiło się do korzystania z tej ulicy w przeciwnym kierunku. Skrzyżowanie ul. Bielskiej z Synagogalną stanie się także skrzyżowaniem dróg równorzędnych. Czyli pojazd poruszający się ul. Bielską będzie miał pierwszeństwo przejazdu przed autem opuszczającym ul. Synagogalną.

Zduńska – stanie się ulicą jednokierunkową. Będziemy poruszać się w kierunku jej skrzyżowania z ul. Okrzei. Na jednym z pasów Zduńskiej wytyczone zostaną miejsca do parkowania. Ponieważ wjazd na nią będzie prowadził przez Bielską – także ona będzie objęta strefą zamieszkania.

Gradowskiego

Na ulicy Gradowskiego trwa rozdział kanalizacji ogólnospławnej. W dniach 7-9 lipca dojdzie do całkowitego zamknięcia dla ruchu skrzyżowania ulic Padlewskiego – Gradowskiego. W związku z pracami (głębokie wykopy) przejazd ulicą Padlewskiego nie będzie możliwy. Mieszkańcy będą mieć zapewniony dojazd do posesji. Po zakończeniu prac w infrastrukturze podziemnej zostanie wykonana tymczasowa droga techniczna i zostanie przywrócona przejezdność skrzyżowania.

Prace bitumiczne zaplanowane są w terminie 18-20 lipca, jednak ich ostateczny termin jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Apelujemy o stosowanie się do czasowej organizacji ruchu. Zamknięcie skrzyżowania ma związek z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ciągu ul. Gradowskiego.

Na piątek 8 lipca zaplanowane jest oddanie dla ruchu odcinka ul. Gradowskiego między ulicami Kolegialną a Sienkiewicza. Cały czas wyłączony z ruchu pozostanie odcinek ul Gradowskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Padlewskiego.

Zamknięte dla ruchu pozostają dwa odcinki ul Gradowskiego: od ul. Kolegialnej do ul. Sienkiewicza i od ul. Sienkiewicza do ul. Dojazd. Uwaga! Na ul. Dojazd zmieniona organizacja ruchu – obustronny zakaz zatrzymywania i postoju!  Apelujemy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu oraz poleceń służb drogowych sterujących ruchem.

.

Skomentuj

comments