Budżet Obywatelski – V edycja

Projekty można składać od dziś do 15 sierpnia. Pula pieniędzy przewidziana na realizację pomysłów płocczan to 5 milionów złotych.

Zarządzenie w tej sprawie prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podpisał w środę podczas konferencji prasowej.

– Do podziału, tak jak w roku ubiegłym, będzie 5 mln złotych: 2 mln na projekty ogólnomiejskie oraz 3 mln na projekty osiedlowe – poinformował prezydent.Złożyć swój projekt może każdy mieszkaniec Płocka zameldowany na pobyt stały lub czasowy, który najpóźniej w dniu składania projektu kończy 16 lat, a także grupy mieszkańców ( w skład których wchodzą osoby zameldowane w Płocku) oraz rady osiedlowe, organizacje pozarządowe i Prezydent Miasta Płocka (tylko w przypadku projektów ogólnomiejskich).

Kompletne zgłoszenie, poza wypełnionym formularzem, musi zawierać listę poparcia z podpisami minimum 30 osób zameldowanych w Płocku (w przypadku projektu ogólnomiejskiego), lub minimum 15 osób zameldowanych na terenie konkretnego osiedla (w przypadku projektu osiedlowego).

Projekty można składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem strony www. mojemiasto.plock.eu), lub wrzucając je do urn ustawionych w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, albo wysyłając na adres Urzędu Miasta Płocka z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka”.

Lista pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów zostanie ogłoszona najpóźniej 6 września. Głosowanie potrwa od 17 września do 2 października i będzie odbywało się przez internet, za pośrednictwem sms-ów oraz bezpośrednio, w punktach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Każdy z mieszkańców będzie mógł zagłosować tylko raz, oddając dwa głosy – jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy.

W przypadku projektów ogólnomiejskich wybrane do realizacji zostaną te, które uzyskały największą liczbę głosów (do wyczerpania puli przeznaczonej na ten cel, czyli 2 mln zł).

W przypadku projektów osiedlowych powstaną dwie listy rankingowe. Pierwsza – „procentowa” ze stosunkiem głosów oddanych na dany projekt do liczby mieszkańców danego osiedla. Druga – z bezwzględną liczbą  głosów oddanych na dany projekt.

Spośród projektów osiedlowych wybrane do realizacji zostaną te, które uzyskały najlepszy wynik w ramach poszczególnych list rankingowych, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną listę (czyli po 1,5 mln zł na każdą, łącznie 3 mln zł). Wyboru projektów osiedlowych dokonuje się najpierw z listy pierwszej (procentowej) do wyczerpania puli środków, następnie z listy drugiej (z wyłączeniem projektów zakwalifikowanych już z listy pierwszej).

W tym nowym systemie wyboru projektów chodzi o to, aby z jednej strony realizować projekty osiedlowe, mające duże poparcie mieszkańców, a z drugiej, aby nie dyskryminować mniej licznych osiedli.

Więcej informacji już wkrótce na www.mojemiasto.plock.eu.

 

Skomentuj

comments