Płocka Rada Gospodarcza o strategii miasta

Jaki powinien być Płock w 2030 roku zastanawiali się dziś na posiedzeniu w ratuszu członkowie Płockiej Rady Gospodarczej. W ożywionej dyskusji członkowie tego społecznego gremium przedstawili swoje przemyślenia dotyczące elementów, które powinny znaleźć się w nowej strategii rozwoju miasta.

Płocką Radę Gospodarczą tworzą przedstawiciele środowiska biznesu, nauki oraz samorządu. W temat spotkania „Wizja miasta Płocka w 2030 roku – budowanie nowej strategii rozwoju” wprowadził zebranych prezydent Andrzej Nowakowski. – Najważniejszym celem, który przyświeca nam przy opracowywaniu tego dokumentu jest określenie działań, które spowodują dalsze podnoszenie standardów życia mieszkańców. Chcemy ten dokument przygotować wspólnie z płocczanami, w tym także z przedsiębiorcami, dlatego zapraszam państwa do dyskusji i do prac w zespołach roboczych na kolejnych etapach tworzenia strategii.

Konrad Jaskóła, przewodniczący Płockiej Rady Gospodarczej mówił o konieczności działań w różnorodnych kierunkach, m.in. kreowanie warunków do rozwoju nowych firm, co przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój infrastruktury komunikacyjnej, inwestycje w zakresie turystyki czy w sferze kultury.

Krzysztof Izmajłowicz, prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego zwracał uwagę na dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania. – W strategii powinniśmy uwzględnić innowacyjne rozwiązania, przewidzieć pewne zjawiska, które wkrótce mogą stać się czymś nieodzownym w codziennym życiu. Proszę zwrócić uwagę, jak szybko zmienia się technologia informatyczna czy branża telekomunikacyjna.

Członek Zarządu PKN Orlen Zbigniew Leszczyński podkreślał konieczność lepszej komunikacji z Warszawą i innymi dużymi ośrodkami, a także stworzenie atrakcyjnej oferty dla młodych ludzi, aby chcieli z Płockiem związać swoją przyszłość.

Uczestnicy spotkania wiele czasu poświęcili roli edukacji – zarówno na poziomie szkół średnich, jak i szkolnictwa wyższego. – Ważny jest tu aspekt współpracy z biznesem, aby młodzi ludzie mieli później szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy – mówił  Jacek Choroszewski z Basell Orlen Polyolefins. Zdaniem Tomasza Turczynowicza reprezentującego firmę Qumak, ta współpraca powinna też wyrażać się w otwieraniu w płockich szkołach kierunków kształceniu pod potrzeby lokalnego biznesu.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Maciej Słodki przedstawił prezentację na temat „Płock miastem uniwersyteckim w aspekcie strategii rozwoju miasta na lata 2018-2030”, w której pokazał m.in. zależności pomiędzy rozwojem gospodarczym, a potencjałem wynikającym z funkcjonowania szkół wyższych w miastach. Przekonywał też o potrzebie utworzenia w naszym mieście uniwersytetu, co spotkało się z akceptacją obecnych na spotkaniu.

Architekt Janusz Łabuz podkreślał rolę „impulsu”, który pobudza rozwój miasta. – Wcześniej było to ulokowanie w Płocku petrochemii, teraz takim impulsem do rozwoju będzie obwodnica miasta, czy rewitalizacja nabrzeża. Może nim być także rozwój szkolnictwa wyższego.

W spotkaniu wzięli także udział Roman Mazewski z firmy Dr Oetker, Maciej Barycki z Mostostalu Płock, Sławomir Stachowicz z PERN, Jacek Brzozowski i Paweł Brzozowski reprezentujący Wektrę, Piotr Krakowski z P.H.U. PIK oraz skarbnik miasta Wojciech Ostrowski i pracownicy ratuszowego Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

Zastępca prezydenta Jacek Terbus podsumowując spotkanie zauważył, że chcemy konsekwentnie budować markę miasta, rozpoznawalną zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, z dobrze rozwiniętą siecią otoczenia biznesu, w  tym sektora B + R (prace badawczo-rozwojowe) oraz inkubatorami przedsiębiorczości. Poprosił też uczestników spotkania o zaangażowanie w prace nad strategią, zarówno na początkowym etapie jej tworzenia m.in. poprzez wypełnienie ankiety, a także później w charakterze ekspertów.

Alina Boczkowska / UMP 

Skomentuj

comments