Absolutorium dla prezydenta i nowe ulice

Rada Miasta na ostatniej sesji udzieliła absolutorium prezydentowi Płocka Andrzejowi Nowakowskiemu i podjęła uchwały zmieniające patronów 11 ulic.

Za udzieleniem absolutorium i pozytywną oceną wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta przez prezydenta Płocka zagłosowało 15 z 25 radnych.
Rada Miasta podjęła też decyzję, do której zmusza ją tzw. ustawa dekomunizacyjna: zmieniła nazwy 11 ulic, głównie na Podolszycach Południe, ale także na osiedlu Łukasiewicza oraz Radziwiu..
Radni uchwalili, że:
– ul. Gwardii Ludowej zmieni patrona na 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych;
– ul. Zygmunta Wolskiego zmieni się na ul. Stanisława Zgliczyńskiego (przedwojennego prawnika, społecznika, radnego i żołnierza, który zginął w obozie koncentracyjnym);
– ul. Stanisława Wiśniewskiego zmieni się na ul. Jerzego Pniewskiego (płocczanina, profesora UW, specjalisty w fizyce jądrowej, kandydata do nagrody Nobla);
– ul. Stefana Szczęsnego zmieni się na ul. Wacława Milke (twórcy „Dzieci Płocka”);
– ul. Mariana Puchalskiego zmieni się na ul. św. Zygmunta
– ul. Franciszka Zubrzyckiego będzie miała za patrona Andrzeja Drętkiewicza (pierwszego prezydenta Płocka pod 1989 roku);
– ul. Władysława Mazura zmieni się na ul. Władysława Nowickiego (płockiego przedsiębiorcy, bohatera obrony miasta w 1920 roku, rozstrzelanego przez hitlerowców na początku okupacji);
– ul. Zygmunta Rogowskiego zmieni się  na ul. św. Floriana;
– ul. Jana Orlińskiego będzie miała za patrona Stanisława Siennickiego (lekarza, płockiego Judyma, któremu płocczanie po śmierci ufundowali pomnik w podziękowaniu za blisko 40 lat służby);
– ul. Jana Wilczyńskiego zmieni się na ul. gen. Stanisława Maczka
– ul. Stanisława Sołdka stanie się ul. Żeglarską.

Nie zmieni się patron ul. Czwartaków.  Radni sprecyzowali jedynie, że patronem tej ulicy jest 4. Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego, który zasłynął m.in. obroną Olszynki Grochowskiej.
Uchwała Rady Miasta stanie się ważna dwa tygodnie po jej opublikowaniu w dzienniku urzędowym wojewody mazowieckiego, co powinno nastąpić latem. Do września br. Miejski Zarząd Dróg zamówi i wymieni tablice z nowymi patronami ulic (czas zmiany tablic na budynkach prywatnych i spółdzielni mieszkaniowych zależy od ich właścicieli).
Dokumenty – jak np. dowody osobiste – płocczan, zamieszkałych przy ulicach, którym radni zmieniki patronów, pozostają ważne i można się nimi posługiwać do dnia utraty ważności (czyli np. nawet do 2024 roku).
Urząd Miasta zajmie się wprowadzeniem zmian do rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadomi wydział ksiąg wieczystych. Zmiany nazw w księgach wieczystych zostaną wprowadzone automatycznie z urzędu i bez obciążania kosztami właścicieli nieruchomości.

Opr. hw

Skomentuj

comments