Stare komórki pomogą dzieciom

Znajdź swoje stare telefony komórkowe i przynieś do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pomożesz dzieciom z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

 
 
 
 

PWSZ w Płocku włączyła się w akcję charytatywną Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i rozpoczęła zbiórkę niepotrzebnych, używanych, a nawet uszkodzonych telefonów komórkowych. Ważne, by telefon miał baterię. Należy natomiast wyjąć kartę SIM. Pieniądze ze sprzedaży aparatów zasilą budżet Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.

Zebrane telefony Ośrodek przekaże firmie Simplikon. Tam zostaną poddane badaniu technicznemu i wycenione. Aparaty będą naprawiane i wysyłane do najbiedniejszych krajów Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej. Telefony nieodwracalnie uszkodzone firma przekaże do utylizacji.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach ma obecnie trzystu podopiecznych. W tym roku znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej i brakuje mu pieniędzy nawet na prowadzenie bieżącej działalności.

Punkty zbiórki telefonów:
Instytut Neofilologii PWSZ w Płocku – sekretariat, pok. nr 208, ul. Kościuszki 20
Instytut Nauk Ekonomicznych PWSZ w Płocku – sekretariat, pok. nr 8 oraz aula – portiernia, Płock – Trzepowo
Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku – sekretariat, pok. nr 2, al. Marszałka J. Piłsudskiego 8
Instytut Pedagogiki PWSZ w Płocku – portiernia, ul. Gałczyńskiego 28
Dział Promocji PWSZ w Płocku – pok. nr 119, Plac Dąbrowskiego 2

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments