Akcja “BEZPIECZNA DROGA”

filipekW imieniu Fundacji FLZP “Młodzi Razem”, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku oraz Komendy Miejskiej Policji w Płocku i Straży Miejskiej w Płocku zapraszamy serdecznie do udziału w Akcji „BEZPIECZNA DROGA”.

Akcja organizowana jest w ramach projektu pn. “Bezpiecznie w Regionie Płockim” realizowanego w ramach zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zs. w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz we współpracy z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Płocku.

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież szkolną oraz nauczycieli z terenu Płocka i regionu płockiego w dniu 24 czerwca w Amfiteatrze w Płocku, początek godz. 10.00, wstęp wolny.

Tematem przewodnim organizowanej akcji będzie popularyzacja bezpiecznych zachowań na drodze oraz działań profilaktycznych zmniejszających ilość wypadków, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drodze, nad wodą.

Planowany program

Scenariusz imprezy zawierać będzie się w czterech blokach tematycznych:

Pierwszy blok – bezpieczeństwa w ruchu drogowym – przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Drugi blok – pokaz ratownictwa medycznego z wykorzystaniem symulatora zderzeń oraz prelekcja dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej – ratownicy medyczni FLZP „Młodzi Razem”.

Warsztaty nt.

– jak udzielać pierwszej pomocy.

– zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

– jak bezpiecznie ubierać się, aby było nas widać na drodze,

– konkursy wiedzy i plastyczne – z nagrodami.

Trzeci blok – przedstawienie uczestnikom zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą – przedstawiciele Straży Miejskiej w Płocku.

Czwarty blok

– wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym pn. „Moja bezpieczna droga do szkoły”.

– część artystyczna – występ Grupy Mazaki.

Zaintersowanych prosimy o zgłaszanie liczby osób chcących wziąć udział w planowanej akcji.

E-mail: fundusz@mlodzirazem.pl lub tel. 24 268 37 74

Źródło: www.mlodzirazem.pl

Skomentuj

comments