Ruszyła trzecia edycja konkursu edukacyjnego “Planeta Energii”

Czym jest energia elektryczna i skąd się bierze? Jak bezpiecznie z niej korzystać?

 

 Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają dzieci biorące udział w trzeciej edycji edukacyjnego projektu “Planeta Energii”. W ramach programu, organizowanego przez Grupę ENERGA, ruszył również konkurs dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, w którym nagrodą główną będą wizyty interaktywnego miasteczka “Planeta Energii”.

“Planeta Energii” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do najmłodszych. W dotychczasowych edycjach programu uczestniczyło niemal 70 tysięcy uczniów klas I-III z całej Polski, a w 20 miastach, z których pochodziły nagrodzone klasy, Grupa ENERGA zorganizowała wizytę miasteczka “Planeta Energii”. Do tej pory progi interaktywnej atrakcji ENERGI przekroczyło już 43 tysiące dzieci i 11 tysięcy dorosłych.

– Projekt “Planeta Energii” realizowany jest w ramach programu ENERGA Edukacja. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat energii elektrycznej, w tym na temat jej pochodzenia oraz roli w codziennym życiu, jak również promowanie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów energetycznych oraz kształtowanie odpowiedzialnych, proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży – powiedziała Marta Dankowska, koordynator projektu z Centrum Marketingu i Komunikacji ENERGA SA. – Udział w konkursie to także okazja do zaangażowania uczniów w niestandardową formę nauczania i dowód na to, że nauka wcale nie musi być nudna – dodaje Marta Dankowska.

Jak wziąć udział w konkursie “Planety Energii”?

Udział w konkursie mogą wziąć nauczyciele klas I-III szkół podstawowych, którzy zarejestrują się w serwisie www.PlanetaEnergii.pl oraz przeprowadzą ze swoimi uczniami minimum trzy lekcje dotyczące energii elektrycznej w oparciu o otrzymane od Grupy ENERGA materiały dydaktyczne oraz zrealizują dodatkowe działanie autorskie. Zwycięskie klasy zostaną wyłonione na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych zajęć, które nauczyciele będą mogli składać do 15 lutego 2013 roku. Rozstrzygnięcie konkursu “Planeta Energii” nastąpi 18 marca 2013 roku. 10 zwycięskich klas wygra dla swoich szkół i miast dwudniową wizytę “Planety Energii” – interaktywnego miasteczka edukacyjno-rozrywkowego.

– “Planeta Energii” to wydarzenie na dużą skalę. Dzieci podczas zabawy dotykają poważnych tematów i uczą się o trudnych zagadnieniach, co stanowi duży atut całej akcji. Uczniowie całym sercem angażują się w projekt i dopytują, kiedy będą kolejne lekcje o energii elektrycznej – powiedziała Katarzyna Prus, wychowawczyni zwycięskiej klasy z poprzedniej edycji programu.

Co Cię czeka w interaktywnym miasteczku “Planety Energii”?

W trakcie wizyty miasteczka “Planeta Energii” w miejscowościach, z których pochodzą nagrodzone klasy, wszyscy zwiedzający będą mieli okazję odkryć niezwykły świat energii elektrycznej i zdobyć cenną wiedzę podczas obserwacji i wspólnego wykonywania ciekawych doświadczeń z wykładowcami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na uczniów zwycięskich i wyróżnionych klas oraz na najmłodszych odwiedzających miasteczko “Planety Energii” czekają także zestawy atrakcyjnych upominków edukacyjnych. Zaangażowanie nauczycieli, premiowane będzie zestawami użytecznych pomocy naukowych, które trafią do autorów najciekawiej zrealizowanych w ramach programu zajęć. Opiekunowie klas biorących udział w konkursie mogą także liczyć na imienne dyplomy oraz certyfikaty potwierdzające udział w akcji.

Ambasadorem III edycji programu „Planeta Energii” jest Tomasz Rożek, doktor nauk fizycznych, dziennikarz naukowy i autor książek. Patronat honorowy nad konkursem “Planeta Energii” objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka. Patronat merytoryczny sprawuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Patroni medialni akcji to magazyn popularnonaukowy Focus oraz sieciaki.pl

***

Grupa ENERGA (www.energa.pl) – głównymi obszarami jej działalności są: wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Dzięki 47 własnym elektrowniom wodnym i współpracy z lokalnymi producentami energii, ENERGA jest liderem dostaw energii ze źródeł odnawialnych. Zielona energia to już blisko 16 proc. prądu dostarczanego klientom firmy, a łączna moc źródeł OZE przyłączonych do sieci ENERGI to niemal 1400 MW.

ENERGA od wielu lat angażuje się w inicjatywy prospołeczne. Czyni to w ramach programu ENERGA dla Ciebie, który obejmuje działania kształtujące postawy proekologiczne wśród najmłodszych, a także wspierające rozwój fizyczny i popularyzujące działalność kulturalną istotną dla społeczności lokalnych. Fundacja ENERGA niesie ponadto pomoc osobom poszkodowanym przez los oraz czynnie wspiera organizacje charytatywne. Elementem programu ENERGA dla Ciebie jest projekt ENERGA Edukacja.

Źródło: www.planetaenergii.pl/

Skomentuj

comments