Fundusze dla organizacji sportowych

_SKI6467Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkursy ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu oraz promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu. Zachęcamy płockie organizacje sportowe do uczestnictwa.

Pierwszy z konkursów to otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Przedsięwzięcia realizowane będą w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

Termin składania ofert: 16 grudnia 2014 r.
Szczegóły: tutaj

Drugi z konkursów to otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich, realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach promocji sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych:
1. Dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;
2. Dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Termin składania ofert: 22 grudnia 2014 r.
Szczegóły: tutaj

Źródło: Wydział Sportu i Rekreacji

Skomentuj

comments