Konkurs “Płock w Unii Europejskiej”

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, Urząd Miasta Płocka oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Płocku pod patronatem Pani Jolanty Hibner Posłanki do Parlamentu Europejskiego serdecznie zapraszają do udziału w konkursie “Płock w Unii Europejskiej”.


 
Regulamin

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem akcji jest wywołanie dyskusji na temat korzyści wynikających z członkostwa w UE; przedstawienie uczestnikom konkursu możliwości aktywnego korzystania przez młodzież z członkostwa w Unii Europejskiej; promocja miasta Płocka.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej (Power Point) trwającej do 10 minut lub plakatu w formacie B1, technika dowolna, na podany temat:

„Płock w Unii Europejskiej – jak wykorzystać szansę członkostwa w UE dla naszego regionu?”

Uczestnicy konkursu na realizację swojego projektu będą mieli czas do 20 kwietnia 2012 roku. Do tego dnia opiekun-nauczyciel grupy będzie zobowiązany dostarczyć wszystkie prace (prezentacje w formie elektronicznej, plakaty w formie papierowej lub elektronicznej) do siedziby MDK w Płocku, przy ulicy Tumskiej 9a.

Konkurs ma charakter indywidualny. Uczniowie sami lub pod kierunkiem nauczyciela, przygotowują swoje prezentacje, ale do konkursu musi przystąpić grupa minimum 10 osób z jednej szkoły (minimum 5 prezentacji i minimum 5 plakatów).

Uczestników konkursu zgłasza opiekun grupy do dnia 16 marca 2012 roku.

Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunem-nauczycielem biorą udział w finale. Tego dnia zostaną zaprezentowane najlepsze prace. Najlepsza prezentacja i plakat zostaną wyróżnione, a zwycięzca, w nagrodę, pojedzie na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Jury konkursu oceni prezentacje pod względem zawartości merytorycznej, kreatywności i pomysłowości autora, jego wiedzy oraz umiejętności przedstawienia tematu.

Na finał konkursu połączony ze spotkaniem z Panią Jolantą Hibner – Posłanką do Parlamentu Europejskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem i tematyką dotyczącą Unii Europejskiej.

Data i miejsce finału konkursu:
17 maja 2012 roku godzina 11.00 (czwartek)
Młodzieżowy Dom Kultury – Płock, ul. Tumska 9a

W celu zgłoszenia uczestnictwa w konkursie i spotkaniu prosimy przesłać listę nazwisk uczestników wraz z imieniem i nazwiskiem opiekuna-nauczyciela oraz telefonem kontaktowym, na numer faksu (024) 364-77-12 do dnia 16 marca 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych ludzi zainteresowanych możliwościami działania, jakie daje Unia Europejska. Szczegółowych informacji o konkursie udziela pani Inga Kujawa – Zawadzka, koordynator konkursu, pod numerem tel. 24 364 77 14 lub 608 504 891; e-mail:sekretariat@mdk-plock.pl.

Zapraszamy i życzymy sukcesów!

Źródło: MDK Płock

Skomentuj

comments