Podpowiedz, gdzie ma być nowy przystanek

Gdzie zlokalizować nowe przystanki autobusowe? Z takim pytaniem do płocczan zwraca się w imieniu Prezydenta Miasta Płocka Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego.

 Na propozycje mieszkańców dotyczące nowych przystanków czekamy do końca listopada. Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego zwraca się do mieszkańców Płocka korzystających na co dzień z komunikacji miejskiej i do tych, którzy planują zacząć z niej korzystać po wprowadzeniu nowego układu komunikacyjnego, o zgłaszanie propozycji z nowymi lokalizacjami przystanków autobusowych. Liczymy, że mieszkańcy wskażą miejsca, gdzie warto byłoby je ustanowić, aby podróżowanie komunikacją miejską było wygodniejsze.

Wszystkie propozycje będą starannie przeanalizowane, a następnie zaopiniowane przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o., Miejski Zarząd Dróg oraz Policję. Po zebraniu opinii tych instytucji podjęta będzie ostateczna decyzja czy uruchomienie nowych przystanków jest zasadne.

Informujemy, że przy wprowadzaniu nowego układu komunikacyjnego funkcjonującego od 30 września, zostało uruchomionych sześć nowych przystanków:
– Orlen Arena przy ulicy Batalionów Chłopskich
– Portowa przy ulicy Popłacińskiej
– rondo Lajourdie przy ulicy Portowej.

Propozycje nowych lokalizacji należy zgłaszać pisemnie do Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego:
– osobiście: Biuro Obsługi Klienta UMP (stanowisko nr 7), wejście od ulicy Zduńskiej
– listownie: Urząd Miasta Płocka Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
– e-mailem: transport.publiczny@plock.eu

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments