Bezpieczne ferie 2013

Aż 50 punktów oferujących alkohol odwiedziły w ciągu trzech dni mieszane patrole składające się ze strażnika miejskiego, policjanta i przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Działania, które prowadzone były w dniach 24 -26 stycznia w różnych częściach miasta przebiegały pod hasłem „Bezpieczne ferie 2013”. Celem akcji prewencyjno – profilaktycznej, która przeprowadzona została specjalnie przed feriami, było m.in. zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych.

Ważnym tematem we wspólnych działaniach było ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożycia alkoholu w tej grupie wiekowej. Strażnicy Miejscy i policjanci informowali sprzedawców, jakie sankcje grożą za sprzedaż alkoholu małoletnim.

Mundurowi sprawdzali, także czy każda osoba, która otrzymała koncesję na sprzedaż alkoholu, wg. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, umieściła w widocznym miejscu, odpowiednie, obowiązkowe tabliczki: „Alkohol szkodzi zdrowiu”, „Młodzieży do lat 18 oraz osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy”. Jeżeli ich nie ma, mundurowi mają prawo nałożyć mandat karny.

Ponadto w piątek 25 stycznia, w dniu rozpoczęcia ferii zimowych, w godzinach 14.00 22.00 płocka Straż Miejska i policja przeprowadziła na terenie miasta wzmożone działania, których celem było wyeliminowanie wszelkich wykroczeń oraz innych naruszeń obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu lokali gastronomicznych oraz punktów oferujących alkohol.

W trakcie służby mieszane patrole dokonały 78 kontroli ujawniając 14 wykroczeń. W stosunku do sprawców wykroczeń mundurowi wystawili 4 mandaty karne oraz 10 pouczeń. W trakcie służby wylegitymowano 37 osób, w tym 15 nieletnich. Natomiast w wyniku podjęcia 12 interwencji, 3 osoby odwiezione zostały do izby wytrzeźwień.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments