“Nasze Korzenie” – promocja periodyku Muzeum Mazowieckiego

17 stycznia 2012r. o 17.00 w Muzeum Mazowieckim odbędzie się promocja półrocznika popularnonaukowego Muzeum Mazowieckiego w Płocku “NASZE KORZENIE” poświęconego przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza.

 

 

W programie:

– Leonard Sobieraj – Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Słowo wstępne
– Tomasz Kordala – Redaktor Naczelny, Geneza i idea półrocznika „Nasze Korzenie”
– Barbara Konarska-Pabiniak – Towarzystwo Naukowe Płockie, Tradycje periodyków regionalnych na północnym Mazowszu
– koncert fortepianowy utworów kompozytorów związanych z Płockiem: ks. Eugeniusza Gruberskiego i E.T.A. Hoffmana, w wykonaniu Jarosława Domagały.

Pierwszy numer nowego periodyku Muzeum Mazowieckiego w Płocku zatytułowanego „Nasze Korzenie” ukazał się w grudniu 2011 roku, roku obchodów jubileuszu 190. rocznicy powstania naszej placówki. Profil pisma nawiązuje do długoletnich, sięgających lat dwudziestych XIX stulecia, tradycji zainteresowań regionalistycznych muzeum.

Na jego łamach będą zamieszczane artykuły ukazujące nieprzeciętne walory środowiska naturalnego północno-zachodniego Mazowsza, zagadnienia związane z ochroną przyrody, ciekawe odkrycia archeologiczne dokonane ostatnio w regionie, mniej znane fakty dotyczące przeszłości i szeroko rozumianych tradycji kulturowych tej części Polski. Ważne miejsce zajmą nigdy dotąd nie publikowane relacje, wspomnienia i zapiski dokumentujące wydarzenia z najnowszej historii regionu, widziane z perspektywy jednostek. Oprócz tekstów problemowych w „Naszych Korzeniach” znajdą się omówienia bieżących wydarzeń i inicjatyw kulturalnych mających miejsce w naszym regionie. Promować będziemy lokalne stowarzyszenia i czasopisma, które podejmują problematykę regionalną. Nie zabraknie też kącika z rozrywkami umysłowymi, zawierającego krzyżówki i fotozagadki.

Łamy „Naszych Korzeni” będą otwarte nie tylko dla pracowników Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Chętnie udostępnimy je również badaczom z zewnątrz, którym problemy przyrody, historii i tradycji kulturalnych północno-zachodniego Mazowsza są bliskie. Bardzo liczymy na współpracę ze środowiskiem nauczycieli różnych typów szkół, ze stowarzyszeniami regionalnymi oraz samorządami szczebla powiatowego i gminnego. Wspólnie poznawajmy korzenie naszego regionu.

Źródło: www.muzeumplock.art.pl

Skomentuj

comments