Skrzyżowania do przebudowy

Miejski Zarząd Dróg informuje, że wczoraj został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy skrzyżowań na terenie miasta Płock.

 

 
 

Prace związane z realizacją przebudowy ośmiu skrzyżowań i zmianami stałych organizacji ruchu rozpoczną się w 2012 i będą kontynuowane w 2013r.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę elementów ulic na ośmiu skrzyżowaniach i opracowanie dokumentacji projektowych stałych organizacji ruchu na trzech skrzyżowaniach ulic z ewentualną przebudową elementów drogi w niezbędnym zakresie. Dokumentacje zawierające rozwiązania projektowe dla każdego skrzyżowania, będą opracowane w dwóch alternatywnych koncepcjach. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w kwietniu. Ostateczne decyzje dotyczące rozwiązań projektowych zostaną podjęte po dokładnej analizie dokonanej przez projektantów wyłonionych w przetargu.

W oparciu o przygotowane w ramach tego przetargu projekty MZD planuje przeprowadzić przebudowę poniższych skrzyżowań:

– Dobrzyńska – Medyczna z uwzględnieniem budowy ronda;

– Harcerska – J. Korczaka – Pocztowa z uwzględnieniem budowy ronda;

– Przemysłowa / Kostrogaj z uwzględnieniem budowy ronda;

– I. Łukasiewicza – Tysiąclecia – Miodowa z uwzględnieniem budowy dodatkowych pasów ruchu w ulicy I. Łukasiewicza, Miodowej i Tysiąclecia, stanowiących niezależne lewo- i prawoskręty na wszystkich wlotach ulic lub budowę ronda;

– 1 Maja – 3 Maja – Królewiecka z uwzględnieniem budowy dodatkowych pasów ruchu stanowiących lewoskręt z ulicy 1-go Maja w ulicę Królewiecką i prawoskręt z ulicy Królewieckiej w ulicę 1 Maja;

– 1 Maja – H. Sienkiewicza z uwzględnieniem budowy dodatkowych pasów ruchu stanowiących lewo i prawoskręt z ulicy 1 Maja w ulicę H. Sienkiewicza;

– 1 Maja – Kolegialna – Pl. Obrońców Warszawy z uwzględnieniem budowy dodatkowego pasa ruchu stanowiącego prawoskręt z ulicy Kolegialnej w ulicę Pl. Obrońców Warszawy, budowy dodatkowego pasa ruchu stanowiącego lewoskręt z ulicy 1 Maja w ulicę Kolegialną wraz ze zmianą lokalizacji zatoki autobusowej przy ulicy Kolegialnej;

– Plac Obrońców Warszawy – T. Kościuszki z uwzględnieniem budowy dodatkowego pasa ruchu stanowiącego prawoskręt z ulicy Pl. Obrońców Warszawy w ulicę T. Kościuszki.

Zmiana stałych organizacji ruchu z ewentualną przebudową elementów drogi w niezbędnym zakresie jest natomiast zakładana na poniższych skrzyżowaniach:

– Wyszogrodzkiej w ulicę Harcerską i w drogę powiatową 2901W Rogozino – Imielnica oraz wyznaczenie dodatkowego pasa ruchu będącego lewoskrętem z ulicy Harcerskiej w ulicę Wiosenną;

– H. Sienkiewicza – Bielska z uwzględnieniem wyznaczenia trzech pasów ruchu u wylotu ulicy H. Sienkiewicza, w tym wydzielonego pasa ruchu stanowiącego prawoskręt z ulicy H. Sienkiewicza w ulicę Bielską;

– Abpa .J. Nowowiejskiego – I. Łukasiewicza z uwzględnieniem wyznaczenia dodatkowego pasa ruchu w ulicy A.J. Nowowiejskiego, stanowiącego prawoskręt w ulicę I. Łukasiewicza.

Zakres rzeczowy opracowania dokumentacji projektowej będzie obejmował:

– przebudowę elementów skrzyżowań

– przebudowę oraz rozbudowę oświetlenia w zakresie zapewniającym uzyskanie normatywnych parametrów świetlnych w obrębie pasa drogowego każdego z przedmiotowych skrzyżowań;

– przebudowę istniejących sygnalizacji świetnych, z uwzględnieniem nowej geometrii skrzyżowań (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

– przebudowę lub budowę chodników;

– roboty rozbiórkowe w niezbędnym zakresie (nawierzchnia jezdni, zjazdów, chodników, itp.);

– usunięcie kolizji;

– odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników i trawników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót;

– docelowe oznakowanie ulic.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg Płock

Skomentuj

comments