Remont mostu na rzece Słupiance

MZD informuje, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, którego celem było wyłonienie wykonawcy remontu mostu na rzece Słupiance w płockich Borowiczkach w ciągu ul. Harcerskiej.

 Zgłosiły się cztery firmy, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DOMOST Sp. z o.o. z Małkini Górnej z ceną brutto 306.025,23 zł. Realizacja prac remontowych jest zaplanowana na okres od kwietnia do sierpnia 2012 r. Most na Słupiance to niewielki obiekt mostowy o konstrukcji stalowo-żelbetowej w pobliżu dawnej cukrowni w Borowiczkach. Ze względu na stan techniczny wymagał pilnego remontu. Całość prac remontowych obejmie wykonanie robót budowlanych polegających na przywróceniu własności użytkowych i walorów estetycznych.

Wymianie ulegnie stalowa konstrukcja wsporcza i płyta chodnikowa, która po odtworzeniu będzie zespolona ze stalowymi dźwigarami. W tym celu zostaną przyspawane specjalne łączniki zapewniające współpracę. Pozostające elementy istniejącego mostu zostaną oczyszczone i zabezpieczone przed korozją. W trakcie remontu zostaną rozebrane i naprawione: ceglane skrzydełka, balustrada, stalowa konstrukcja wsporcza i płyta chodnika oraz nawierzchnia asfaltowa. Na czas remontu w rejonie ulic harcerskiej i Raczkowizna będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. Będą występowały także utrudnienia komunikacyjne.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments