Pierwsza płocka hybryda doświetla przejście na Radziwiu

Miejski Zarząd Dróg we współpracy z firmą ELGO Lighting Industries S.A. doświetlił przejście dla pieszych przy ul. Dobrzykowskiej za pomocą hybrydowego zestawu oświetleniowego typu SUNWIND 40, wyposażonego w oprawę drogową ADQUEN OH.

 
 
 
Jako źródło światła zastosowano w oprawie diody Power LED. To pierwsze tego typu nowoczesne urządzenie w Płocku.

W efekcie zawartego w zimie porozumienia między Miejskim Zarządem Dróg a gostynińską firmą ELGO Lightung Industries S.A. będzie bezpieczniej w rejonie ogródków działkowych na Radziwiu. Przy ul. Dobrzykowskiej został zainstalowany hybrydowy (słoneczno-wiatrowy) zestaw SUNWIND, za pomocą którego będzie doświetlone przejście dla pieszych. Urządzenie SUNWIND przy ul. Dobrzykowskiej zostało nieodpłatnie udostępnione MZD do testów na okres 1 roku. Koszt zakupu tego typu urządzenia oscyluje na poziomie około 20.000 zł w zależności od zastosowanego w zestawie typu oprawy ADQUEN.

Inżynierowie z ELGO L. I. dokonali najpierw badań w terenie, a następnie konstruktorzy zbudowali oprawę dedykowaną specjalnie do tego miejsca w Płocku. Ustawienie soczewek, typ i liczba diod power LED zostało optymalnie skonfigurowane, dzięki czemu przejście zostanie doświetlone z wykorzystaniem tylko jednej oprawy ADQUEN OH zapewniającej odpowiednie natężenie światła pod oprawą.

W skład zestawu hybrydowego SUNWIND, który stanął przy ul. Dobrzykowskiej wchodzą:

= nowoczesna oprawa drogowa ADQUEN OH – oprawa zewnętrzna przeznaczona do oświetlania terenów otwartych, przystosowana do współpracy z hybrydowymi systemami zasilania. Jako źródła światła w oprawach ADQUEN OH zastosowane zostały najlepsze diody z rodzaju Power LED produkowane przez amerykańską firmę Cree. Każda z diod LED zaopatrzona jest w indywidualny układ optyczny w postaci soczewki. Oprawa wyposażona jest w zasilacz stałoprądowy umożliwiający zasilanie diod napięciem stałym z baterii akumulatorów ładowanych energią uzyskaną z paneli ogniw fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej.

= panel ogniw fotowoltaicznych MWG-130l wykonanych z półprzewodnika – polikrystalicznego krzemu, do transformacji energii świetlnej promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Pod wpływem energii słonecznej następuje przemieszczenie ładunków elektrycznych, co powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. Moc nominalna ogniwa stosowanego w zestawie SUNWIND wynosi 130W, a napięcie 18V.

= turbina wiatrowa FD1,5-0,3/10C generująca prąd stały o napięciu 12V. Na osi turbiny zamocowano trzy łopaty tworzące wirnik o średnicy 1,38m. Energia elektryczna jest wytwarzana przy prędkości wiatru wynoszącej już 1,8m/s. Maksymalną moc wynoszącą 300W turbina uzyskuje przy prędkości wiatru 10m/s. Jeśli prędkość wiatru przekroczy 50m/s zaczyna działać hamulec, który zatrzymuje turbinę, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

= akumulator żelowy 120Ah, w którym gromadzona jest energia uzyskana z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych
sterownik HKZ 12B/A-22/20-TB, którego zadaniem jest przesyłanie energii elektrycznej uzyskiwanej z panelu fotowoltaicznego i turbiny wiatrowej do akumulatora i oprawy oświetleniowej.
= czujnik zmierzchowy, za pomocą którego następuje automatyczne załączanie i wyłączanie oświetlenia.
= maszt i słup oświetleniowy.

Innowacyjne zasilanie hybrydowe w zainstalowanym urządzeniu polega na wykorzystaniu energii pochodzącej ze słoneczno-wiatrowych systemów zasilania. Pomysł stosowania tego typu rozwiązań technologicznych w naszym kraju zrodził się kilka lat temu po przeprowadzeniu badań meteorologicznych, które wykazały, że Polska ma jedynie 1,5 Pick Sun Hours (PSH – średnia godzin sło­necznych w przeliczeniu rocznym), a w okresie zimowym ilość docierającego do baterii solarnych światła jest stanowczo zbyt mała, by móc opierać się tylko na energii słonecznej. Zastosowanie takiego nowoczesnego rozwiązania przy ul. Dobrzykowskiej wynika z braku infrastruktury energetycznej, do której można podpiąć bez ponoszenia znacznych kosztów tradycyjną oprawę do doświetlenia przejścia dla pieszych. Hybrydowe urządzenie SUNWIND, które stanęło przy ul. Dobrzykowskiej działa właśnie w oparciu o energię elektryczną po­wstałą poprzez przechwytywanie energii słonecznej za pomocą paneli fotowoltaicznych (słonecznych) oraz energii wiatru przy użyciu turbiny wiatrowej. Kombinacja ta sprawia, że hybryda (system słoneczno-wiatrowy) jest bardziej praktyczna w stosunku do systemów oświetleniowych opierających się tylko na energii słonecznej. Urządzenia hybrydowe SUNWIND są wyposażone w nowoczesne akumulatory żelowe, pozwalające na nieprzerwane funkcjonowanie przez kilka dni i to niezależnie od warunków atmosferycznych w okresie 8-14 godzin w ciągu doby. Pozwoli to w konsekwencji poprawić widoczność i w istotny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego w rejonie doświetlanego przy ul. Dobrzykowskiej przejścia dla pieszych.

Stosowanie zestawów hybrydowych SUNWIND ma także wiele niepodważalnych zalet, z których najważniejsze to:

wykorzystywanie 100% energii odnawialnej,
całkowita niezależność od sieci energetycznej,
wyeliminowanie opłat za energię elektryczną,
niskie koszty eksploatacji i konserwacji,
korzyści ekologiczne – zestaw w czasie pracy nie produkuje zanieczyszczeń.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg Płock

Skomentuj

comments