Towarzystwo Naukowe Płockie zaprasza

Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego Zbigniew Kruszewski zaprasza na odczyt prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GLOBALIZACJI FINANSÓW NA ŚWIECIE – 17 maja 2012 r. o godz. 16.00.

 Prof. zw. dr hab. Bogusław Pietrzak zajmuje się tematyką współczesnego systemu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów bankowych (bankowości komercyjnej i centralnej). Zawodowo związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Skarbowości i Zakładu Finansów Publicznych. Działalność naukową i dydaktyczną na uczelni łączy z praktyką pracując w Narodowym Banku Polskim.

Ma w swoim dorobku 48 artykułów oraz 27 samodzielnych i zbiorowych pozycji książkowych. Najważniejsze publikacje to: Bankowość na świecie i w Polsce; System finansowy w Polsce; Bankowość centralna od A do Z. Jest członkiem rad programowych czasopism fachowych, tj. „Ekonomia”, „Bezpieczny Bank” i in. Za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe otrzymał wielokrotnie nagrody ministra, a także odznakę „Za zasługi dla bankowości RP”. Jest członkiem Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Był promotorem 11 doktorów nauk ekonomicznych, obecnie sprawuje opiekę naukową nad 8 doktoratami.

Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego Zbigniew Kruszewski zaprasza na odczyt PAWŁA TOMASZA ŚLIWIŃSKIEGO – “Nostalgiczne wspomnienie wiślanych bocznokołowców SYLWETKI PAROWCÓW”, cz. 2 – 24 maja 2012 r. o godz. 17.00.

Paweł Tomasz Śliwiński (ur. 1965) – płocczanin, absolwent płockiej Jagiellonki oraz Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Wywodzi się z rodziny płockich wodniaków – jego dziadek i pradziadek byli Kapitanami Żeglugi Śródlądowej i dowodzili parowcami na Wiśle.

W 150-letniej historii żeglugi wiślanej pływały statki pasażerskie, pasażersko-towarowe, holowniki oraz jednostki specjalne, np. pogłębiarki. Podczas kolejnego odczytu poświęconego wiślanym parowcom prelegent zaprezentuje historię kilku z nich, najbardziej charakterystycznych i związanych z Płockiem. Przedstawione zostaną: powstały w Płocku „Stanisław” – parowiec rodziny Górnickich, „Goniec I”, dwa salonowce „Polska” i „Francja” konstrukcji inż. Edwarda Fajansa oraz holownik „Kozietulski”.

Towarzystwo Naukowe Płockie
Płock, pl. Narutowicza 8
WSTĘP WOLNY

Źródło: Towarzystwo Naukowe Płockie

Skomentuj

comments