Wystawa medali w Muzeum Mazowieckim

Muzeum Mazowieckie w Płocku otrzymało w darze ogromną, liczącą prawie 1000 obiektów,  kolekcję medali polskich i z Polską związanych.

 Szczodrym darczyńcą jest Tadeusz Bogucki, emerytowany inżynier z Warszawy, który gromadził swój zbiór przez prawie 30 lat. Kolekcjonerstwo, a przede wszystkim medalierstwo było wielką pasją Tadeusza Boguckiego, projektanta i kierownika zespołu w Centralnym Biurze Budownictwa Kolejowego w Warszawie. Pasji tej poświęcił prawie 30 lat życia. Konsekwentnie tworzoną kolekcję polskich medali bitych i lanych postanowił przekazać w darze Muzeum Mazowieckiemu w Płocku, do którego, jak sam mówi, czuje sentyment.

Na wystawie prezentowana jest większość (około 800) medali, z kolekcji liczącej blisko 1000 obiektów. Niewielką, ale niezwykle cenną grupę stanowi ponad 50 medali powstałych w XIX w, w okresie I wojny światowej i w czasach II Rzeczypospolitej upamiętniających wybitnych Polaków, m. in. Aleksander Fredro, Artur Grottger, Mikołaj Kopernik, Józef Ignacy Kraszewski, Tadeusz Kościuszko, Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz. Przypominały także o rocznicach wielkich wydarzeń historycznych – bitwy pod Grunwaldem, Unii między Polską a Litwą zawartej w Horodle, Powstania Listopadowego, odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

Zdecydowaną większość kolekcji tworzą medale wykonane w latach 1946 – 1991, w dużej części powstałe w Mennicy Państwowej w Warszawie, o niezwykle bogatej tematyce poruszającej różnorodne kwestie, obejmującej wydarzenia historyczne, kulturalne, gospodarcze i sportowe. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na te wybite w pierwszych latach powojennej działalności Mennicy, kiedy od wznowienia pracy w 1946 r. rocznie realizowano kilka-kilkanaście projektów.

Dar Tadeusz Boguckiego stanowi doskonały przegląd twórców polskiej sztuki medalierskiej, reprezentowany przez kilka pokoleń wybitnych artystów takich jak: Bronisław Chromy, Edward Gorol, Józef Gosławski, Anna Jarnuszkiewicz, Jerzy Jarnuszkiewicz, Józef Markiewicz-Nieszcz, Ewa Olszewska – Borys, Stanisław Sikora, Maciej Szańkowski, Tadeusz Tchórzewski, Stanisława Wątróbska i wielu innych.

Źródło: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Skomentuj

comments