Ponad 1,6 mln zł subwencji na remont ul. Bielskiej

Gmina-Miasto Płock otrzymała 1.640.800 zł na tegoroczny remont ul. Bielskiej ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej. Odnowę ulicy dofinansuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 To kolejne środki zewnętrzne, dzięki którym zostaną dofinansowane tegoroczne płockie inwestycje drogowe. Trwający remont ul. Obrońców Płocka 1920 r. został dofinansowany kwotą 1.000.000 zł.

W lutym prezydent Andrzej Nowakowski wystąpił z wnioskiem do ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wsparcie przedsięwzięcia, którego łączny koszt wyniesie 4 mln złotych. Ministerstwo Finansów właśnie poinformowało, że w sierpniu przekaże Gminie-Miastu Płock 1.640.800 zł na tegoroczny remont ul. Bielskiej ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej.

Plan MZD dotyczący tegorocznej przebudowy ul. Bielskiej zakłada remont jezdni na odcinku ponad 1,7 km – od skrzyżowania z ul. Jędrzejewo do granic administracyjnych miasta – o powierzchni około 12000 m2. Budowa chodnika o powierzchni ok. 4.600m2 i ścieżek rowerowych o powierzchni ok. 10.000m2 oraz wykonanie oświetlenia ulicznego zaplanowane są do realizacji w przyszłym roku.

Remont nawierzchni jezdni ma być prowadzony w systemie weekendowym. Do końca lipca Pracownia Projektowa EURO-ALIANS z Gdańska ma czas na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dokonanie zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi administracji budowlanej, a o ile zajdzie taka konieczność, uzyskania pozwolenia na budowę.

Opracowywana obecnie dokumentacja projektowa dotyczy kompleksowej przebudowy ul. Bielskiej od skrzyżowania Al. Jachowicza/Al. Kobylińskiego (z jego wyłączeniem), do granicy miasta (w rejonie skrzyżowanie z drogami powiatowymi 5203W i 5202W) wraz z przebudową następujących skrzyżowań ulic:

– Bielska – Tysiąclecia – Mickiewicza – z uwzględnieniem ulicy Tysiąclecia i skrzyżowania ulic: Tysiąclecia – Przemysłowa oraz ulicy Mickiewicza i skrzyżowania ulic: Mickiewicza – Obrońców Westerplatte;

– Bielska – Gwardii Ludowej – Chopina;

– Bielska – Wiadukt

– Bielska – Sierpecka;

– Bielska z drogą powiatową 5201W (droga na Sierpc);

– Bielska z drogami powiatowymi 5203W i 5202W;

– z uwzględnieniem wyłącznie w zakresie budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Bielskiej od przejazdu kolejowego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Targową oraz odcinka ul. Targowej – od skrzyżowania z ul. Bielską do granicy opracowania realizowanego na zlecenie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych UMP, w zakresie zadania pn.: „Rozbudowa ul. Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą”

– z wyłączeniem rejonu skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Jędrzejewo, gdzie planowane jest skrzyżowanie z projektowaną obwodnicą północno – zachodnią.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments