Zmiany na przystankach

Od 26 września Oddział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego rozpoczął w Płocku wymianę starych tablic z nazwami przystanków na nowe, zgodne z nowym układem komunikacyjnym.

 Tablice będą nadal znajdować się nad tarczami znaków D-15 informujących o przystanku autobusowym. Zawierają numer przystanku i numery linii autobusowych, jakie się na nim zatrzymują. Numer przystanku pozwoli zidentyfikować każdy słupek przystankowy na terenie miasta, co ułatwi ich rozróżnianie.

Powyższa zmiana została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy. Jedną z nowości jest sposób oznaczenia linii autobusowych na przystankach początkowych.

Numer linii miejskiej jest umieszczony w czerwonym kółku, numer linii podmiejskiej w fioletowym, numer linii (szczytowej) wahadłowej w niebieskim, natomiast numer linii nocnej i sezonowej odpowiednio w czarnym i zielonym. Numery linii wahadłowych realizujących kursy dojazdowe do i z zajezdni zostały dodatkowo umieszczone w otaczającym je białym kółku. Powyższe oznaczenia są zgodne z oznaczeniami na planie komunikacyjnym przedstawiającym sieć linii komunikacji miejskiej w Płocku oraz w gminach z którymi Gmina-Miasto Płock ma podpisane stosowne porozumienia międzygminne.

Kolejnym źródłem informacji o nowym układzie komunikacyjnym są plakaty, które umieszczono w gablotach reklamowych znajdujących się na przystankach autobusowych. Z jednej strony gabloty znajduje się plan komunikacyjny Płocka zawierający graficzny przebieg poszczególnych linii autobusowych wraz z spisem ulic, po których przejeżdżają. Natomiast z drugiej strony znajduje się wykaz ulic miasta, na których zlokalizowane są przystanki komunikacyjne z nazwami przystanków (starymi) obowiązującymi do 29 września 2012 r. oraz odpowiadającymi im nowymi nazwami -obowiązującymi od 30 września 2012 r. Ponadto znajduje się tam tabela z trasami przejazdu poszczególnych linii autobusowych z podziałem na linie miejskie, podmiejskie, wahadłowe, sezonowe i nocne.

Uwaga, plan komunikacyjny (mapę) można otrzymać za darmo:

1. W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ulicy Zduńskiej),

2. W punktach sprzedaży biletów Komunikacji Miejskiej-Płock Sp. z o.o. przy ulicach:

a. Przemysłowej 17 (poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00, tel. 24 367-51-43),

b. Al. Jachowicza 42 (poniedziałek – piątek, godz. 6.00 – 18.00, tel. 24 367-45-65),

c. Chemików (Brama II PKN Orlen) (od 22 dnia każdego miesiąca do 5 dnia miesiąca następnego, poniedziałek – piątek, godz. 12.00 – 15.30),

d. Czwartaków (Basen „Podolanka”) (od 22 dnia każdego miesiąca do 5 dnia miesiąca następnego, poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 18.00).

Ulica, nazwa (nowa i stara) przystanku, na którym można zapoznać się z umieszczonym w gablocie planie komunikacyjnym (mapa), tabelarycznym zestawieniem starych i nowych nazw przystanków, trasami przejazdu wszystkich linii komunikacyjnych w sieci:

· ul. Miodowa (Pszczela 02/Miodowa Pszczela),

· ul. Tysiąclecia, (Rembielińskiego 01/Tysiąclecia Bielska),

· ul. Jachowicza, (Jachowicza (Bielska) 02/Jachowicza Bielska),

· ul. Kobylińskiego, (Jachowicza (Młyn) 01/Kobylińskiego Bielska),

· ul. Jachowicza, (Jachowicza (Teatr) 05/Jachowicza Bielska),

· ul. Jachowicza, (Piękna 06/Jachowicza Piękna),

· ul. Jachowicza, (Piękna 03/Jachowicza Piekna),

· ul. Kilińskiego, (ZOO 02/Kilińskiego ZOO),

· ul. Kilińskiego, (ZOO 01/Kilińskiego ZOO),

· ul. Jachowicza, (Stanisławówka 02/Jachowicza Kilińskiego),

· ul. Wyszogrodzka, (Armii Krajowej 11/Wyszogrodzka Armii Krajowej),

· ul. Armii Krajowej, (Szarych Szeregów 12/Armii Krajowej Wyszogrodzka),

· ul. Czwartaków, (Czwartaków 01/Czwartaków),

· ul. Kwiatka, (Kwiatka 01/Kwiatka),

· ul. Sienkiewicza, (Tumska 04/Sienkiewicza Tumska).

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments