8 milionów na nowe autobusy i infrastrukturę

Nowe ekologiczne autobusy, wiaty przystankowe z systemem monitoringu i tablice z dynamicznym systemem informacyjnym – to założenia projektu, na który miasto otrzymało ponad 8 mln zł dofinansowania ze środków europejskich.

 – Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” będzie realizowany od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2014 r. Całkowita wartość projektu to prawie 9 mln 770 tys. zł, a dofinansowanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wyniesie ponad 8 mln zł – informuje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

– Jest to kontynuacja działań zmierzających do usprawnienia systemu komunikacji w mieście i poprawy bezpieczeństwa drogowego. W trakcie realizacji jest już inny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej wdrażany przez Komunikację Miejską. W tym roku spółka zakupiła 15 nowoczesnych autobusów. W przyszłym roku wszystkie autobusy zostaną wyposażone w system biletu elektronicznego, a w 45 pojazdach wdrożony zostanie system informacji dźwiękowej – przypomina prezydent Nowakowski.

W ramach nowego projektu zostanie zakupionych 7 nowoczesnych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej. Będą one spełniać europejskie normy emisji zanieczyszczeń (co najmniej Euro 5) oraz będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskopodłogowe na całej długości, z wszystkimi wejściami bezstopniowymi, bez stopnia poprzecznego, z miejscem do przewozu osób na wózku inwalidzkim, wyposażone w systemy informacji dźwiękowej dla niedowidzących i niewidomych).

Kolejnym zadaniem będzie instalacja systemu dynamicznej informacji pasażerskiej obejmującego zakup i montaż 20 tablic informacyjnych z oprogramowaniem oraz zakup i montaż 20 wiat przystankowych wraz z systemem monitoringu.

W ramach systemu zostanie ustawionych w obrębie wiat przystankowych 8 tablic informacyjnych, elektronicznych, dwustronnych i 12 tablic jednostronnych. Tablice będą posiadać minimum 6 wierszy; na pierwszych będą wyświetlać się informacje o najwcześniejszych przyjazdach na dany przystanek, ostatnia jest zarezerwowana do komunikacji z pasażerami i można na niej wyświetlać np. informacje o planowanych zmianach rozkładów, datę i czas, informacje o ważnych wydarzeniach w mieście.

Wiaty wyposażone będą w gabloty informacyjne: dwustronne, podświetlane, montowane na ścianach bocznej lub tylnej, w zależności od lokalizacji wiaty.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Działanie: 5.1 Transport miejski

Tytuł projektu: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”.

Wnioskodawca: Gmina-Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 9 769 999,57 PLN

Poziom dofinansowania : 85% kosztów kwalifikowalnych

Kwota dofinansowania: 8 295 999,64 PLN

Termin realizacji projektu: 01.01. 2013 r – 30.04.2014 r.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments