Sale gimnastyczne dla każdego

Już dzisiaj po raz pierwszy w Płocku ruszy program “Otwarte obiekty sportowe 2012”. W ramach tego projektu mieszkańcom miasta nieodpłatnie udostępnione zostaną sale gimnastyczne płockich szkół.

 Zima to okres, kiedy mieszkańcy miasta mają mniejszą możliwość do uprawiania sportu. Dzięki staraniom władz miasta problem powoli przestaje istnieć. Do użytku oddawane są kolejne boiska “Orlik”, które dysponują sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. W tym tygodniu ruszy program “Otwarte obiekty sportowe 2012”.

W ramach tego projektu mieszkańcom miasta nieodpłatnie udostępnione zostaną sale gimnastyczne płockich szkół. W zajęciach, prowadzonych przez specjalnie przygotowanych animatorów, będą mogli skorzystać dzieci, młodzież oraz dorośli. Dyscypliny proponowane na zajęciach to: koszykówka, halowa piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, lekka atletyka, zajęcia ruchowe i rekreacyjne. Uczestnicy mają także możliwość ustalenia charakteru zajęć z prowadzącym. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Program potrwa do 31 grudnia z przerwą w okresie świątecznym. W przypadku dużej frekwencji na zajęciach obiekty sportowe zostaną udostępnione także w roku 2013.

Program OTWARTE SZKOLNE OBIEKTY SPORTOWE 2012

Program ten ma na celu:
1) podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży płockich szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych,
2) upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta Płocka.

Program zakłada również, kształtowanie i promowanie w społeczeństwie Miasta Płocka nawyków zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zajęcia w ramach Programu „Otwarte Szkolne Obiekty Sportowe 2012” realizowane są na terenie obiektów przyszkolnych:
jako zajęcia sportowo – rekreacyjne, odbywające się w płockich obiektach sportowych szkoły z wykorzystaniem szkolnego sprzętu rekreacyjno – sportowego,
udział w zajęciach jest dobrowolny i nieodpłatny dla wszystkich,
zajęcia realizowane będą od poniedziałku do soboty,
program nie zakłada zasad sportowej rywalizacji, ale równy dostęp dla wszystkich zainteresowanych,
prowadzenie zajęć – nauczyciele płockich placówek oświatowych.

Czas trwania: 28 listopad 2012 r. do 31 grudnia 2012 r..
Dyscypliny sportowe:
proponowane: koszykówka, halowa piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, lekka atletyka, zajęcia ruchowe i rekreacyjne – do ustalenia z prowadzącym.
Organizatorzy:
Wydział Edukacji i Kultury, Wydział Sportu i Rekreacji i dyrektorzy płockich placówek oświatowych
Opracował: Robert Czwartek, Marek Bębenista.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments