Osłony zimowe na drzewach w Płocku

Gmina-Miasto Płock podobnie jak w roku ubiegłym dokona zabezpieczenia drzew przed szkodliwym działaniem soli i innych środków chemicznych używanych podczas Akcji Zima.

  W Płocku zostanie zabezpieczonych 200 drzew na terenie Starego Miasta.  Do 13 grudnia na drzewa zostaną założone sezonowe osłony foliowe, których celem jest zabezpieczenie roślin przed ubocznymi skutkami działania środków chemicznych używanych podczas „Akcji Zima”. Zabezpieczone zostaną przede wszystkim drzewa młode, a także kilka drzew starych, które cechuje odpowiednia żywotność.

W ramach zabezpieczeń na drzewa, które stanowią element zabytkowego układu urbanistyczno-architektonicznego i znajdują się w pasach drogowych ulic: Bielskiej, Kwiatka, Kolegialnej, Misjonarskiej, Sienkiewicza, Placu Obrońców Warszawy, Warszawskiej zostaną założone specjalne osłony.

W porównaniu do ubiegłego roku będą one wzmocnione. Składają się one z drewnianych stelaży zbudowanych z ośmiu palików otoczonych folią do fundamentów do wysokości około 50-60 cm oraz dwukrotnym owinięciem folia stretch. Do wnętrza osłony są wsypywane zrębki drewniane na wysokość około 20 cm, które w połowie są przedzielone czarną agrowłókniną. Osłony pozostaną przy drzewach w okresie zimowym do wiosny 2013 r. Po zdemontowaniu osłon zrębki zostaną poddane utylizacji.

Prace na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg zrealizuje Zakład Usług Ogrodniczych Arbor z Płocka. Koszt wykonania wszystkich zabezpieczeń drzew na terenie Starego Miasta to kwota 23.760 zł brutto.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments