395 nowych drzew w Płocku

Miejski Zarząd Dróg w 2012 r. posadził łącznie w 2012 roku 395 sztuk drzew liściastych alejowych i 2549 sztuk krzewów liściastych. W 2011 roku MZD posadził łącznie 377 sztuk drzew i 621 sztuk krzewów.

 Miejski Zarząd Dróg prowadzi prace w drzewostanie na terenie Płocka, które obejmują pielęgnację wysokiej zieleni przyulicznej w pasach drogowych ulic miasta, frezowanie karp korzeniowych, usuwanie odrostów u drzew na pniach i przy korzeniach, a także wycinkę drzew obumarłych.

Pielęgnacja drzew pod koniec 2012 r. była prowadzona w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wykonane zabiegi pielęgnacyjne polegały na usunięciu posuszu, usunięciu odrostów korzeniowych, co w zdecydowany sposób wpłynęło na poprawę estetyki i zwiększyło bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Drzewa w pasach drogowych były wycinane głównie ze względów bezpieczeństwa, zgodnie z prawem, w oparciu o decyzje środowiskowe. Drugim powodem były realizowane inwestycje drogowe – np. ul. Bielska na odcinku od granic miasta do ul. Jędrzejewo czy przy ul. Wyszogrodzkiej i al. Jana Pawła II. W takim przypadku są wycinane także drzewa zdrowe, które uniemożliwiają realizację inwestycji i bezwzględnie musiały zostać usunięte.

Miejski Zarząd Dróg w 2012 r. posadził łącznie w 2012 roku 395 sztuk drzew liściastych alejowych i 2549 sztuk krzewów liściastych. W 2011 roku MZD posadził łącznie 377 sztuk drzew i 621 sztuk krzewów. W 2012 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie MZD otrzymał dotację na zakup materiału roślinnego do nasadzeń w kwocie blisko 100.000 złotych w ramach zadania „Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2012-2014.”

W 2012 r. rośliny zostały posadzone w pasach drogowych ulic miasta oraz na terenach gminnych należących do 9 szkół podstawowych, 3 przedszkoli, i jednego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej. Nasadzenia drzew i krzewów zostały wykonane zgodnie z koncepcjami przedstawionymi przez dyrekcje szkół i przedszkoli. Podobnie było w związku z zapotrzebowaniem na poszczególne gatunki roślin.

Nasadzenia miały miejsce w szkołach: SP1, SP5, SP16, SP17, SP22, SP23, SP20, SP11, SP12. Wykorzystane gatunki drzew to głównie: klony kuliste – 147 sztuk, robinie (Pseudoakacje) o kulistych koronach – 94 sztuki, lipy drobnolistne z kolumnowymi koronami – 67 sztuk, głogi szlachetne – 28 sztuk, śliwy ozdobne czerwonolistne – 27 sztuk, jesiony zwyczajne – 9 sztuk, jarzęby – 13 sztuk, platany – 5 sztuk, klony pospolite – 4 sztuki, brzoza – 1 sztuka.

Krzewy liściaste – gatunki: ligustrer – krzew żywopłotowy 1760 sztuk, forsycja 59 sztuk, berberys 79 sztuk, tawuła japońska 276 sztuk, pięciornik 60 sztuk, irga pozioma 315 sztuk, wszystkie posadzone na terenie szkół podstawowych.

Na terenie szkół posadzono 150 drzew, pozostała ilość (245 sztuk) została posadzona w pasach drogowych. Szkoły zapotrzebowały głównie drzewa: klony kuliste – 52 sztuki, robinie kuliste – 50 sztuk, platany – 5 sztuk, śliwy czerwonolistne – 17 sztuk, głogi szlachetne – 18 sztuk, jarzęby – 8 sztuk.

W 2012 r. były sadzone głównie w pasach drogowych ulic: Kutnowska – 42 sztuki (lipy kolumnowe), ul. Chemików – 22 sztuki (klony kuliste), ul. Portowa – 40 sztuk, Gałczyńskiego 16 sztuk (robinie kuliste), w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków na ulicach: Kolegialna i Sienkiewicza (Jesiony) – 9 sztuk. Na pozostałych ulicach w mniejszych ilościach rożne gatunki drzew.

Koszt ubiegłorocznych nasadzeń to 218 tysięcy złotych.

Przypominamy, że w Płocku zabezpieczyliśmy 200 drzew przed szkodliwym działaniem soli i innych środków chemicznych używanych podczas Akcji Zima na terenie Starego Miasta. Koszt wykonania wszystkich zabezpieczeń drzew na terenie Starego Miasta to kwota 23.760 zł brutto.

W grudniu na drzewa założono sezonowe osłony foliowe. Zabezpieczono przede wszystkim drzewa młode, a także kilka drzew starych, które cechuje odpowiednia żywotność w obrębie zabytkowego układu urbanistyczno-architektonicznego w pasach drogowych ulic: Bielskiej, Kwiatka, Kolegialnej, Misjonarskiej, Sienkiewicza, Placu Obrońców Warszawy, Warszawskiej.

Składają się one z drewnianych stelaży zbudowanych z ośmiu palików otoczonych folią do fundamentów do wysokości około 50-60 cm oraz owinięte folią stretch. Do wnętrza osłony są wsypywane zrębki drewniane na wysokość około 20 cm, które w połowie są przedzielone czarną agrowłókniną. Osłony pozostaną przy drzewach w okresie zimowym do wiosny 2013 r. Po zdemontowaniu osłon zrębki zostaną poddane utylizacji.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments