VI edycja Konkursu “GODNI NAŚLADOWANIA”

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 2715/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku ogłosił VI edycję konkursu “Godni Naśladowania”.

 Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na terenie Miasta Płocka, jak również osób fizycznych, będących animatorami społecznymi. Kapituła konkursu będzie oceniać wnioski w dwóch kategoriach:

-na najlepszą organizacje pozarządową,

-na najlepszego animatora społecznego.

Zgłosić swojego kandydata do uczestnictwa w VI edycji konkursu mogą organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji rządowej i samorządowej, jak również sami zainteresowani. Zgłoszenia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 5 marca 2013 r. na adres:

Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, 09-402 Płock, ul. Misjonarska 22 p. 10

Szczegółowe informacje oraz regulamin są dostępne na stronie Urzędu Miasta Płocka: http://www.plock.eu/pl/aktualnosci_cwop/details/article,2864,1,1.html

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments